Myśl Dnia (18 grudzień):

Jeżeli uważasz kogoś za wroga, myśl ta odbija się w nim i on myśli, że ty jesteś jego wrogiem.

Jesteś tutaj

6. Nasze – Wasze

Polski

Rozdział 6

Nasze – Wasze

25 lipiec 2013 r.

Dziś dla boskiego przesłania Swami wskazał wiele rzeczy w książce Kasturiego „Sathya Sai Baba – God in Action” („Sathya Sai Baba – Bóg w Działaniu” - tłum.). Na wewnętrznej stronie tylnej okładki Swami napisał:

19 Przyczyn Przyjścia Awatarów
Dodaj listę cyfr

25 lipiec 2013 r. Medytacja

Vasantha: Swami, jakich jest 19 przyczyn, jak o nich napisać?

Swami: Napisz o każdej przyczynie, połącz je ze swoimi 19. cechami. Pokaż jak każda cecha staje się powodem działania, spełniając je. Wyjaśnij i napisz. Ty sama znajdź przyczyny.

Koniec medytacji

Zajrzeliśmy do książki i spojrzeliśmy na stronę 213:

„Teraz muszę powiedzieć wam o nieprawdziwości świata.
Jest to pierwsza lekcja do nauczenia się, dla której
przybyłem.”

Na tym świecie wszyscy uważają, że rzeczy, które tu są, są prawdziwe. Myślą, że rzeczy tego świata należą do nich. Nic tu nie jest prawdziwe. Udają się oni w poszukiwaniu rodziny, bogactwa i pozycji oraz myślą, że skoro żyją, rzeczy te należą do nich i są ich własnością. Na tym świecie tylko duchowe bogactwo, którego szukamy, jest prawdziwe. Rzeczy tego świata nie należą do nas. Nie zabieramy ich ze sobą, gdy odchodzimy. To tylko dobre cechy i dobre zachowanie, miłość, którą obdarzamy wszystkich, idzie z nami. Te rzeczy decydują o naszych następnych narodzinach. Swami przybył tu, aby tego nauczać. W obecnej Erze Kali człowiek odstąpił od dharmy. Jaka jest dharma człowieka? Oznacza to być ludzkim. Jednak człowiek żyje jak zwierzę. Wrogość i nienawiść są cechami zwierzęcymi. Cechami ludzkimi są Sathyam i Dharma. Musimy dać naszym dzieciom duchowe szkolenie, kiedy są one młode; karmić ich wiarą w Boga. Nauczać ich konieczności modlitwy. To są rzeczy, których Swami nauczał.

Miłość jest Bogiem, żyjcie w Miłości
Okazujcie Miłość wszystkim

Połączę z tym swoją pierwszą cechę 'bezgranicznej miłości'. Moja Prema zalała Boga. Obdarzam Premą imię i formę Boga, Sathya Sai Babę. Prema ta pokazała mi Boga, który jest wszędzie. Moja Prema ujawniła Jego wszechobecność. Okazuję zatem miłość wszystkim na świecie. Nie dotyczy to tylko ludzi, ale również zwierząt, ptaków, roślin, pnączy, drzew – całego stworzenia. Obdarzam Premą wszystko. Prema jest naturą człowieka. To wskutek mojej Premy również zwierzęta zapominają o swojej wrogości. Swami dał zdjęcie, które pokazuje, że wszystkie zwierzęta zapominają o swojej nienawiści. Zdjęcie tego dowodzi. To poprzez tę Premę otworzyło się moje Bindu i wyłoniła się matryca Nowego Stworzenia. Matryca ta pokazuje to, czego Swami nauczał przez ostatnie 84 lata. Wyjaśniam to w pieśni, którą napisałam:

Wiatr ustaje bezgłośnie,
Krowy dają mleko nieświadomie!
Ptaki zapominają wołania,
Tygrysy piją z wymienia krowy!

Świat tańczy,
Spójrzcie na tańczącego jelenia!
Kamienie topnieją przy muzyce
Dostrzeżcie Go wszędzie!

Prema jest przyczyną przybycia Sathya Yugi. Moja pierwsza cecha 'bezgraniczna miłość' wprowadza w czyn powód dla Jego przybycia. Na stronie 149 Swami wskazał na dwa punkty i napisał słowo 'zanieczyszczenie'.

Przybyłem, aby promować jedność opartą na miłości.

Drugim celem Awatara jest:

Oczyścić umysł człowieka; wojna zaczyna się
w umysłach ludzi.

Swami wskazał dwa i napisał, że jest to przyczyna zanieczyszczenia. Istnieją różnice każdej kasty, wyznania i religii. Wszyscy kłócą się i pełni są zakłopotania. Wszędzie istnieje niezadowolenie. Swami przybył tu, aby to usunąć. Nie ma jedności w rodzinie. Ponieważ rodzina, miasto i naród są bez miłości, wszystko jest takie. Swami powiedział, że przyczyną tego jest, iż umysły nie są czyste. Swami przybył, aby oczyścić umysły wszystkich. Umysły wszystkich wypełnione są „ja i moje”. Swami pokazuje w „Ramayanie” jak czterej bracia okazywali miłość i każdy z nich gotowy był poświęcić się dla drugiego. Gdy byli dziećmi, młody Rama poświęcił wygraną w grze na rzecz Bharathy. Wtenczas Bharatha zaczął płakać: „Dlaczego Rama został pokonany przeze mnie?” Swami opowiedział o tych wszystkich rzeczach. W taki sposób wszyscy bracia gotowi byli poświęcić się jeden dla drugiego. Okazywali oni najdoskonalszą miłość wobec siebie. Swami opowiedział o tym i porównał to z braćmi obecnie, którzy gotowi są iść do Sądu Najwyższego w sprawie małej kwoty pieniędzy.

Swami pokazuje wiele przykładów najwyższego poświęcenia i nauczał wszystkiego. Tu moja druga cecha 'poświęcenie rywalizujące z miłością' najbardziej pasuje. Tamci dwaj bracia są najbardziej odpowiedni tutaj. Prema i poświęcenie muszą ze sobą rywalizować. Pokazuję to w swoim życiu. Poświęciłam wszystko. Poświęciłam wyższe stany duchowe, które przyszły do mnie, nawet wyzwolenie, które uzyskałam. Powiedziałam, że nie chcę tego, zanim wszyscy nie będą radować się tym samym. Jest tak dlatego, ponieważ moja miłość do świata wylewa się ze mnie; z kolei moje poświęcenie wzrasta. Poświęcam wszystko i niosę karmę świata.

Tylko poprzez poświęcenie miłość wzrasta. Jedynie poprzez dawanie jeden drugiemu możemy poświęcić się. Nauczyłam tego swoje dzieci. Powiedziałam im, że ten, kto poświęca się drugiemu, odnosi zwycięstwo. Dawanie jeden drugiemu jest poświęceniem. Nauczyłam ich tego, gdy byli bardzo młodzi, stąd też teraz posiadają oni cechę, którą jest poświęcenie. Udowodnili to czterej bracia w „Ramayanie”. W tym celu czystość umysłu jest istotna. Powodem zanieczyszczenia jest 'ja i moje' – powiedział Swami. Zatem wszelkie kłótnie zaczynają się w umyśle człowieka, gdzie istnieje 'ja i moje'. Wszyscy są dotknięci przez 'ja i moje'. Jest to powód zanieczyszczenia Pięciu Elementów, skażenia na świecie. Podstawą tego wszystkiego jest tylko pragnienie. Jest ono fundamentem. Musimy usunąć pragnienie. Tylko wskutek pragnienia człowiek stale rodzi się i umiera. Tylko poprzez poświęcenie człowiek osiąga Boga. W Gicie Sri Kryszna oznajmia:

„Na karmana Na Prajaya Na dhanena thyagenaikeva
amrutatva manasaha.”

„Nieśmiertelności nie uzyskuje się poprzez działanie,
bogactwo ani potomstwo, tylko poprzez poświęcenie.”

W ten sposób poświęciłam wszystko dla Boga, a świat uzyskuje nieśmiertelność. Wszyscy ludzie stają się Jeevan Muktha. Swami przybył tu, aby tego nauczać i pokazać to.

Następny punkt był na stronie 151. Czwarty powód, o którym Swami powiedział:

„...Przybyłem, aby służyć tym dobrym ludziom, którzy
znaleźli się w pułapce czyniących zło, którzy są
bezradnymi ofiarami społeczeństwa, środowiska,
systemu edukacji, tyranii i wykorzystywania
przez rząd. Przybyłem, aby ich ochraniać.”

Ponieważ wielu dobrych cierpi, Sri Kryszna mówi, że rodzi się z Ery na Erę, aby ochraniać dobrych, zniszczyć zło i ustanowić dharmę. W obecnej Erze Kali Swami zstąpił jako Awatar. Ten Awatar przybył nie tylko dla dobrych, lecz po to, aby ochraniać wszystkich i ustanowić dharmę. Teraz zmienia On slokę Gity, sprowadza mnie tu i obdarza Mukthi wszystkich na świecie. Aszram zbudowany został po to. To jest powód mojej pokuty.

Cechą, która się z tym łączy, jest 'Powszechne współczucie'. Sprawowałam nieustanną pokutę w imię wyzwolenia świata. Poprosiłam, aby wszyscy uzyskali wyzwolenie. Po to Aszram został zbudowany. Moja Kundalini wyszła na zewnątrz jako Stupa. To wskutek mojej pokuty otworzyło się siedem czakr Kundalini. Teraz amrita wylewa się z Sahasrary. Amrita nie spada do środka, lecz wykorzystywana jest dla dobra wszystkich na świecie. To stało się wskutek mojej pokuty. Moja amrita wychodzi na zewnątrz i robi wszystkich Jeevan Muktha. Jest to wyzwolenie świata i przybyło tu jako Vishwa Brahma Garbha Kottam. Nikt nie jest unicestwiany, ale zamiast tego dokonuje się transformacji wszystkich. Tylko dlatego ten najpotężniejszy Awatar tu przybył. Jest to jedność, którą Swami pokazuje. Obdarza On Mukthi wszystkich, nie widząc różnicy kasty, wyznania ani religii. Nie rozróżnia się między dobrym a złym. Bowiem o to wszyscy się sprzeczają. Ktoś powiada: „Nasza religia jest najlepsza, nasz Bóg jest najpotężniejszy, wasza religia jest marna!” Mówią w ten sposób i widzą różnice. Swami, najpotężniejszy Awatar przybył tu, mówił i podał wiele przykładów, aby pokazać człowiekowi jedność. To, czego On nauczał, pokazują moje cechy. W ten sposób urzeczywistnia się przyczyna przybycia tego Awatara.

 

Spójrzmy, jak rozdział „Nasze – Wasze” z „Shanthi Sutra” łączy się tutaj. Kiedyś Sri Kriszna chciał przenieść Yadawów dla bezpieczeństwa z miasta Mathura w inne miejsce. Wezwał On niebiańskiego architekta Vishwakarmę i powiedział mu, aby zbudował miasto na środku oceanu. Zatem Vishwakarma zbudował miasto Dwarka przez jedną noc. Następnie Kryszna udał się ze wszystkimi Yadawami do nowego, cudownego miasta. Dwarka była bardzo pięknym miastem. Ponieważ było ono jak Dewa Loka, u Yadawów rozwinęło się ego i duma. Czuli, że tylko oni mają szczęście na świecie. Oznajmili: „Kryszna narodził się w naszym rodzie. Jest On naszym krewnym. Jako że Kryszna jest nasz, Vishwakarma przybył z Nieba i zbudował to miasto dla nas.” Myślenie w ten nieprawidłowy sposób było powodem, że ich cały ród został unicestwiony.

Wskutek dumy u części młodzieży Yadawów niektórzy mędrcy zostali obrażeni. Pewnego dnia młodzież ubrała Sambana w kobiecą szatę. Włożyli pod nią poduszkę, aby wyglądało, że 'dziewczyna' jest w ciąży. Zrobili to po to, aby zażartować sobie ze starszych, świętych mężczyzn. Zaprowadzili 'ciężarnego' Sambana do kilku mędrców i zapytali: „Prosimy, powiedz, urodzi ona chłopca, czy dziewczynkę?' Mędrcy bardzo się zezłościli i powiedzieli: „Urodzi się żelazny tłuczek, który sprawi, że cały wasz rod zostanie unicestwiony!” Natychmiast ukazał się żelazny tłuczek, wszyscy bardzo się przestraszyli i nie wiedzieli, co robić. W końcu zmielili metalowy tłuczek na proszek i wrzucili to do oceanu. Ponieważ nie byli w stanie zmielić ostatniego kawałka ze srebra, wrzucili go do głębokiego oceanu. Jakiś czas później z proszku wyrosła trawa wzdłuż brzegu. Minął czas. Pewnego dnia wszyscy Yadawowie udali się na plaże, aby się pobawić, jednak wkrótce zaczęli kłócić się ze sobą. W trakcie kłótni wyrywali trawę z oceanu i ranili siebie. Niebawem ostra trawa zabiła wszystkich. Po czym Sri Kryszna opuścił Swoje ciało, a Dwarka została zatopiona przez ocean.

Stało się tak dlatego, że Yadawowie byli rodem Boga; wszyscy byli Jego krewnymi. Jednak wskutek posiadania małego ego, zakpili oni z mędrców. Czy riszi nie wiedzieli, że Samban nie był kobietą? Po co ten trujący eksperyment? Święci mieli świadomość trzech czasów. To myśl, że 'Bóg jest nasz' sprawiła, iż Yadawowie dokonali nieprawidłowego czynu. Wszystko zdarzyło się wskutek przywiązania i ego. Stąd też nie okazali oni należytego szacunku mędrcom.

Gopi gopasy powiedzieli i czuli w związku z Kryszną: „My jesteśmy Twoi”. Jest to całkowite podporządkowanie się. Mimo iż byli analfabetami, znali oni miłość. Okazywali oni miłość tylko Krysznie i mieli Premę tylko dla Niego. Cokolwiek robili, wszystko było dla Kryszny. Spędzali oni 24 godziny na dobę w myślach o Krysznie. Gdy wykonywali każdą czynność, pogrążeni byli w myślach o Krysznie. Całkowicie ofiarowali siebie Krysznie. Ich jedynym skarbem była pokora i posłuszeństwo. Tylko dzięki temu otrzymali oni miłość Kryszny i zyskali ochronę Kryszny. Otrzymali oni miłość Kryszny i osiągnęli wyzwolenie, którego nie mogli uzyskać nawet wielcy święci ani mędrcy! Jeszcze teraz wszyscy mówią o czystej miłości oraz wielkim oddaniu gopi gopasów.

Bóg jest powszechny, dla wszystkich. Ignorancją jest myślenie, że należy On do określonego miejsca, rodu albo grupy. Bóg zstępuje jako Awatar tylko po to, aby ochraniać świat. Jest On powszechny, dla wszystkich. Ignorancją jest usiłowanie i zawarcie Go w jednym ciele, imieniu i formie. Czy Sri Kryszna tylko należy do Dwapara Yugi? Każdy w każdej Erze może czcić Go jako Boga. Czy Rama należy tylko do Treta Yugi i rodu Surya? Każdy może czcić Go jako Boga. W każdej erze. Nikt nie ma prawa powiedzieć: „On jest tylko nasz, On należy tylko do nas.”

Jeżeli powiemy: „Jesteśmy Twoi jak gopi i gopasy', wtenczas miłość zacznie wzrastać. Wszyscy są Jego. Od robaka do Brahmy – wszyscy mają takie same prawo. Jeżeli powiemy 'my należymy do Boga' wtenczas miłość rozprzestrzeni się na cały świat. W ten sposób nie ma różnic. Ja należę do Niego i wy również należycie do Niego. Jeżeli ktoś tak powie, wówczas miłość powstaje między nami. Jest to Ojcostwo Boga i braterstwo człowieka. Jeżeli pomyślimy, że Bóg jest nasz, wówczas nakładamy na Niego ograniczenie. Tworzymy okrąg wokół Niego, obejmujący Go myślą 'On jest nasz!'

'Bóg jest nasz' – wskazuje na pierwszą osobę, podczas gdy 'wasz' na drugą osobę. Znowu 'ich' jest trzecią osobą. Gdy mówimy, że Bóg jest nasz, wówczas powstają różnice – nasz, wasz oraz ich. Wyłaniają się owe trzy. Gdy mówimy, że Bóg jest nasz, wskazuje to tylko na małe królestwo. Bóg jest w rzeczywistości Władcą 14. Światów! Jak możemy pomieścić Go albo ograniczać Go granicą? W ten sposób różnice 'nasz, wasz oraz ich' powstają w nas.
Jeżeli powiemy 'my jesteśmy Twoi', tak jak zrobili to gopi gopasy, wtenczas wszyscy jednoczą się ze sobą. Należymy do Boga, wy należycie do Boga, wszyscy należą do Boga. Wszyscy są tacy sami, wszyscy stanowią jedno. Przyczyną różnic jest 'my oraz nasze'. Ja, my, wy, nasze są jak indywidualne osoby. Kiedy myślimy 'my jesteśmy Twoi', powstaje powszechne uczucie. Całe stworzenie jest Jego. Jeżeli będziemy myśleć, że On jest nasz, wówczas zaprowadzi nas to do zguby. Jeżeli będziemy myśleć, że Swami jest tylko nasz, pojawi się ograniczenie. Jeżeli powiemy 'Twoi', będzie to podporządkowanie się, miłość. Jest to prawdziwe oddanie.

Tu miłość stale się rozprzestrzenia jako ja, ty i On. Jeżeli całkowicie podporządkujemy się Bogu, powstanie Powszechna Miłość...'My jesteśmy Boga, chodźcie, chodźcie, dołączcie do nas. Wszyscy mają jednakowe prawo do Boga. Zawołajcie wszystkich, dołączcie do nas.'

Nasz krąg miłości teraz się stale poszerza i staje się coraz większy. Wołajcie wszystkich, nie pozostawiając nawet jednego. Ta ścieżka Premy, ścieżka wyzwolenia należy do wszystkich i tego Kryszna nauczał ludzi w Gokulam. 'Och ludzie przyjdźcie, przyjdźcie! Ta świadomość powstaje. Napełnimy się miłością i napełnimy również innych.' Wcześniej napisałam o tym pieśń:

Och, ludzie tego świata przybądźcie, przybądźcie,
dołączcie do połączenia z Sai.
Przybądźmy wszyscy razem cichutko i uczyńmy
z tego świata Niebo.
Uczyńmy Ziemię świętą
Och, wszyscy ludzie świata przybądźcie!
Jedynie On może usunąć wszelką karmę.
Och, ludzie świata, przybądźcie, przybądźcie,
recytujcie imię Sai
W ten sposób wszyscy uzyskają zbawienie.
Wszyscy mogą wyzwolenie osiągnąć.
Och ludzie świata, przybądźcie, przybądźcie
i bądźcie pogrążeni w amricie Sai
Śpiewajcie i tańczcie, połóżcie Jego boskie stopy
na głowie swojej
Śpiewajcie i tańczcie!

Jak napisałam tę pieśń 32 lata temu? Było to w 1994 r., gdy opublikowałam książkę pieśni „Sai Gananjali”. Pieśń była napisana 18 lat wcześniej niż książka została napisana. Teraz są już 32 lata od chwili, gdy to napisałam! Tu wzywam wszystkich, aby zrobili z Ziemi Niebo. Wołam wszystkich, aby przybyli i dołączyli do Sai Sangam. Przybądźcie wszyscy i pijcie nektar Sai.


Tylko On może usunąć naszą karmę.
Recytujmy imię Sai dla wyzwolenia
Zróbmy z tego świata Niebo
Wszyscy przybądźcie, przybądźcie.

Tylko jednocząc się możemy zmienić świat w Sai Mayam. Wszyscy należą do Niego. Połączmy się miłością. Wtedy nie będzie różnic między wami, nim a mną. Nie istnieją różnice między krajem, językiem, rodem ani religią. Wcale nie ma różnicy. Wszyscy należymy do jednego Boga. Chodźcie, chodźcie, kochajcie się. Nasz Bóg jest ucieleśnieniem miłości. Jeże,i chcemy należeć do Niego, jedynym sposobem jest okazywanie miłości wszystkim.

Tylko miłość obdarzy świat pokojem. Wszyscy należymy do Boga. Tylko w ten sposób pokój pojawi się na świecie. Jeżeli nie, będziemy również jak Yadawowie, którzy pobili się ze sobą i zmarli. Jest to jedyne remedium dla Kali, Shanthi Yugi, pokoju na Ziemi.

Dziś w Puttaparthi zmienili mantrę, którą się śpiewa na koniec każdego programu, na mantrę Samastha Loka Sukhino Bhavanthu. Loka Samastha znaczy dla pomyślności świata. Samastha Loka oznacza pomyślność wszystkich światów. W tym rozdziale Swami nie jest królem jednego świata, lecz Królem wszystkich 14. Światów.

Stąd też pomyślność dla wszystkich światów, Samastha Loka Sukhino Bhavanthu.
 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer