Myśl Dnia (23 październik):

Jeżeli darzysz Boga obfitą miłością, będziesz miał twarz prawdziwej Premy.

Jesteś tutaj

Prolog

Polski

Prolog

 

 

Jest to trzecia część książki „Wyzwolenie Tutaj Teraz Natychmiast!” Dwie pierwsze części już opublikowano. W pierwszym tomie trzy stany mukthi, mianowicie salokya, sameepya i saroopya są wyjaśnione. Czwarty i ostatni stan nazywa się sayujya. Jest to stan duszy indywidualnej – jeevan muktha, kiedy to jest ona wyzwolona, choć żyje. Jest to stan połączenia się z Bogiem.

Niniejsza książka wyjaśnia, na czym polega stan sayuja mukthi. Zawarto w niej wrażenia oraz boskie doświadczenia duszy, która jest w takim stanie. Jak mogla to opisać jeevan muktha, która jest połączona z Bogiem? Gdy będziecie czytać, uświadomicie sobie, że jest to bardzo trudne zadanie. W każdej chwili swego życia stosowałam się do nauk Gity. Praktykowałam wszystkie nauki, począwszy od pierwszego rozdziału, a skończywszy na ostatnim. W końcu schroniłam się u stóp Pana, rezygnując z wszelkiej dharmy:

 

“Sarvadharmaan parithyajaya mamekam sharanam vraja

Ahamthwa sarva paapebhyo mokshayashyaami ma shuchah”

 

Rezygnując z zależności od wszelkich obowiązków, schroń się tylko we Mnie, Uwolnię cię od wszystkich grzechów, nie martw się.

Poświęciłam stree dharmę (obowiązkowe czynności kobiety zamężnej, o których mowa w pismach świętych) oraz obowiązki wobec rodziny. Zostałam sanyasinem, wyrzekając się wszystkiego, aby żyć tylko dla Boga. Poświęcenie i Prema stały się moim życiem. Po sześćdziesięciu latach nie przerwanej pokuty Bhagawan Baba zaakceptował mnie jako Swoją w dniu 27. maja 2001 r. Moja długa oraz intensywna pokuta wydała owoc. Stałam się tylko Jego. Chociaż jestem w takim stanie, traktuję Jego błogosławieństwo tylko jako moje bogactwo. Jego podpis na moich książkach, błogosławieństwa w postaci vibhuthi, kumkum, kurkumy i Jego chusteczki są moimi jedynymi skarbami. Prócz tego wszystkiego nie jestem zainteresowana ani imieniem, sławą, pieniędzmi, bogactwem, ani zagranicznymi kontaktami. Pragnę jedynie, aby wszyscy z was doświadczyli błogości, jakiej ja doświadczam. Każdy na tym świecie powinien być wyzwolony. Póki tak się nie stanie, moje łzy nie przestaną płynąć i moja walka się nie skończy. Uzyskam mukthi dla wszystkich od naszego najbardziej wspaniałomyślnego Pana. Taki jest ostateczny cel mego życia.

Książka niniejsza mówi o wielu niezwykłych doświadczeniach, zadziwiających zdarzeniach oraz niewiarygodnych wręcz wydarzeniach. Tak więc byłam pełna obaw w związku z pisaniem jej. Jednakże Swami dodał mi odwagi, a nawet napisał na moim liście: “Pisz, nie obawiaj się Radha.” I podpisał On to: “Baba.” Miałam wówczas napisanych tylko pięćdziesiąt stron. Po powyższym zdarzeniu, kiedykolwiek braliśmy książkę, by ją pobłogosławić, On błogosławił każdy rozdział vibhuthi, kurkumą i akshatha (ryż zabarwiony kurkumą – tłum.). Pokazywał On Swoją aprobatę poprzez wiele cudów, które sfotografowano, a które miały związek z niniejszą książką. Żadna inna książka nie została tak bardzo pobłogosławiona, jak ta.

Kiedy pisałam „Wyzwolenie Tutaj Teraz Natychmiast!”, cz.1, Swami ujawnił, że jestem Radha. W książce „Wyzwolenie Tutaj Teraz Natychmiast” cz.2 ujawnił mnie On jako Jego Szakti i Prakrithi. W tej książce Bhagavan wyjawił wiele zaskakujących sekretów Swojej inkarnacji. Kiedy zakończyłam pisanie niniejszej książki, Swami powiedział mi, abym podzieliła ją na trzy części i nazwała je tak jak Wedy: Rig Weda, Yajur Weda i Sama Weda. Rig Weda od zwiastowania ‘Agnimeeley…’ Pierwsza część książki, będąca Rig Wedą, opisuje moc ognia Premy. Opisałam w niej swoje doświadczenia oraz „próbę ognia”. Swami powiedział ‘Asatomaa Sathgamaya’, prowadź mnie od nieprawdy ku prawdzie i jest to treść tej części książki.

Treścią drugiej części. Yajur Wedy, jest” ‘Tamasoma Jyothirgamaya”, prowadź mnie od ciemności ku światłu. Swami powiedział, że Sathya Yuga czyli Złoty Wiek zaświta, prowadząc świat od ciemności ku światłu w czasach Awatara Prema Sai Avatar.

Sama Weda, trzecia część, śpiewa chwałę Pana w pieśniach. Trzecia część niniejszej książki opisuje, jak głębokie wrażenia w umyśle Radhy znalazły wyraz w słodkiej muzyce. Tamilski święty śpiewał, że w dniu, kiedy nie głosił chwały Pana kwiatami Wed, nie spożywał posiłków. Ja również czczę mego Pana Rig Wedą, Sama Wedą i Yajur Wedą. Wszystko ofiarowuję Jego boskim stopom.

Otworzyłam Esavaasya Upanishad przed ukończeniem niniejszej książki. Przeczytałam ostatnią slokę, która jest modlitwą do Pana Agni: “Gamey naya supatha...”

“Och Panie Agni, proszę prowadź nas drogą prawości, abyśmy mogli radować się owocami naszych działań! Znasz wszystkie myśli i uczynki.”

„Po śmierci to Pan Ognia, Agni, prowadzi nas. Zabiera on duszę indywidualną do Brahma loki. Ten, kto dotarł do Brahma loki, już się nie narodzi. Uzyskał mukthi.

Dusza indywidualna, jeevan mukthi urzeczywistnia swoją prawdziwą naturę. Staje się to za życia. Książka niniejsza opowiada o osobistym doświadczeniu, które polegało na tym, jak jeeva (dusza indywidualna – tłum.) uzyskała stan jeevan muktha. Każdy może uzyskać taki stan. Musimy go osiągnąć! Taki jest celi pisania tej książki.

Bardzo obawiałam się nazwania poszczególnych części tej książki tak jak trzy Wedy. Powiedziałam Kothai, że Swami powinien mi dać jakiś dowód, dopiero wówczas nazwę w taki sposób. Któregoś dnia, gdy medytowałam w domu Kothai, ujrzałam stopę Swamiego na talerzu w pomarańczowym kolorze. Po medytacji Kothai dała mi książkę pod tytułem ‘Paduka Sahasram’. Na tylnej okładce były boskie stopy Swamiego. Byłam bardzo zdziwiona tym zbiegiem okoliczności. Powiedziałam Kothai, aby otworzyła książkę na chybił trafił, aby znaleźć przesłanie. Kothai zamknęła oczy, pomodliła się i wybrała stronę. Na tej stronie był następujący wiersz:

 

“O paduka,

Ponieważ czcisz stopy Pana Sri Ranganatha

Czczony jesteś we wszystkich światach.

Czy wyznaczasz wszystkie osiem kierunków dźwiękiem kroków Pana ?

Albo rozmawiasz z małżonkami Pana, które ucieleśniają trzy Wedy?

Albo mówisz: ‘Dlaczego się lękasz, skoro Pan jest tutaj, nie obawiaj się.”

 

Ostania linijka oznajmia, że Pan jest naszym schronieniem i że należy bez lęku śpiewać Jego najwyższą chwałę. Potraktowałam to jako przesłanie i zignorowałam lęk związany z nazwaniem części książki tak jak Wedy. Ponieważ mam pisać o wielu silnych, wyjątkowych uczuciach i doświadczeniach, robię to zawsze z wielką ostrożnością. Byłam szczęśliwa z powodu wspomnianego przesłania. Dostosowałam się do instrukcji Swamiego i napisałam słowa Jego Prawdy w niniejszej książce. Czytajcie ją....zastanawiajcie się nad nią, wchłońcie ją i odnieście korzyść!

 

Jai Sai Ram

Sri Vasantha Sai

 

 

 

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer