Myśl Dnia (23 październik):

Jeżeli darzysz Boga obfitą miłością, będziesz miał twarz prawdziwej Premy.

Jesteś tutaj

Dedykacja

Polski

Dedykacja

 

 


Nim zaczniecie czytać tę książkę, chcę ofiarować swoją ogromną wdzięczność lotosowym stopom Bhagawana Sri Sri Sri Sathya Sai Baby, który dał mi oraz światu to ogromne szczęście, by głosić Jego chwałę. Jakie kwalifikacje posiadam ku temu, aby sławić Go? Całą swoją Premą dedykuję tę książkę jako skromną ofiarę ku Jego chwale.

 

Niech żyje mój Pan, Pan Panów!

Niech żyje korona Jego światła

Niech żyją Jego miłosierne oczy

Niech żyją Jego słodkie słowa Premy

Niech żyje Jego łaska kojąca glosy pełne żalu

Niech żyje Jego srebrny, dźwięczący głos

Niech żyje Jego święta ręka, ratująca wszystkich

Niech żyją Jego złote stopy, dające schronienie

Niech żyje Jego droga Sathyi

Niech żyje On, Parabrahma

Niech żyje mój Pan!

 

Vasantha Sai

Uwaga: Kiedykolwiek mowa jest o Swamim w niniejszej książce, odnosi się to do doświadczeń autorki ze Sri Sathya Sai Babą w jej stanach medytacyjnych.

Wydawca i prawa autorskie :

Sri Vasantha Sai Publications

Mukthi Nilayam

Royapalayam Village Road Royapalayam Village

Madurai-Virudhu Nagar Road, Madurai Dt. 625-706 Tamil Nadu Email: mukthinilayam@rediffmail.com

Listopad 2003 r. (Oryginał opublikowany był w języku tamilskim w 2001 r.) Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielona ani wydana bez uprzedniej, pisemnej zgody autorki lub jej upoważnionych przedstawicieli.

Cena: 120 rupi

Druk:

SRI RAMESHWARI PROCESS 7C/ 2B, N.P.S.N. Arumuganadar Road, SHIVAKASI – 626 123 Tel. nr.: 04562-223713, Cell:094433255593

Swami powiedział: „Ponieważ książka ta jest efektem słuchania przez ciebie Moich słów bezpośrednio, nazywa się ona Wedą.” Napisałam tylko to, co słyszałam od Swamiego, uwzględniając wiele swoich doświadczeń dzięki Jego Boskiej łasce. Tak więc Swami powiedział:”Weda to teoria, ta książka jest praktyką.”

....Sri Vasantha Sai

Co to jest Weda?

Każda żywa istota na tym świecie dąży do tego, aby posiadać to, czego pragnie oraz uniknąć tego, czego nie lubi. Wedy instruują nas, jak odnieść sukces w obu tych przedsięwzięciach. One mówią, co ma być zrobione i czego nie należy robić, aby prowadzić idealne życie.

Wedy są zbiorem słów, które są Prawdą. „Usłyszeli” je mędrcy, którzy posiadali zdolność do usłyszenia ich w stanach oświeconej świadomości. W rzeczywistości Weda to Słowo, oddech Boga. Wyjątkowa doniosłość Wed polega właśnie na tym fakcie.

Pisma wedyjskie mówią o praktyce, jakiej najeży przestrzegać na poszczególnych etapach życia Grihastha, gospodarza domu oraz Vanaprastha – ascety. Praktyki te są w istocie kontrolą umysłu; kładą one nacisk na czystość myśli oraz jedność działania, spokój wewnętrzny oraz jednolitość. Właściwe praktykowanie Wed daje spokój i bezpieczeństwo nie tylko jednostce indywidualnej, ale również całemu społeczeństwu. Wedy są dla powszechnego dobra. Prowadzą do poszukiwania dobrych myśli, eliminują zło oraz pomagają ludzkości prowadzić życie cnotliwe. Wedy zajmują się zarówno tym, co jest materialne, jak i duchowe; zarówno tym światem, jak i tym, co jest ponad nim. Całe życie jest „wypełnione Wedą”; nie ma innej rady, trzeba stosować się do jej zaleceń. Tak więc Wedy trzeba cenić i pielęgnować.

Wszelka Dharma oraz kodeksy moralne wywodzą się z Wed i to podtrzymuje świat. Kierują one człowiekiem poprzez Karmę (działanie) do Upasany (oddawania czci) i na koniec prowadzą ku Jnanie (mądrości). Jnana rozrywa kajdany cyklu narodzin i śmierci człowieka. Święte pisma wedyjskie są skarbnicą wiedzy duchowej, nauczając uniwersalnych Prawd, których nie da się podważyć, ani unieważnić w miarę upływu czasu. Inspirują one człowieka do tego, by uzyskał bezpośrednie doświadczenie Boga.

„Vedhyanena iti Vedah’ - Weda jest tym, co całkowicie rozświetla i tłumaczy temat. Wedy są rozległą kopalnią wszelkiej wiedzy i jako takie powodują, że zwykły człowiek ma kłopoty z analizowaniem ich i opanowaniem ich. Aby ułatwić ich studiowanie, mędrzec Vyasa zebrał je i pogrupował. Rig Weda zawiera hymny pochwalne, święte mantry oraz formuły, posiadające moc. Yajur Weda opisuje metody wykonywania rytuału Jagni i Jag, dla przebłagania bóstw. Sama Weda zawiera pieśni wychwalające stworzenie i Stwórcę.

Studiowanie Wed jest najwyższą formą uczenia się, ponieważ prowadzą one do wiedzy o tym, jak pokonać śmierć. Wedy pokazują drogę do królestwa wiecznej błogości, gdzie nie istnieją narodziny, ani śmierć. Udzielają one Jnany, za pomocą której można uzyskać Boga. Ci, którzy recytują Wedy ze świadomością ich znaczenia, doświadczając równocześnie uczuć, jakie są zawarte w hymnach, uzyskują Brahma vidya, najwyższą mądrość, Prawdę, dzięki której wszystko jest znane. Już sama taka mądrość daje radość ze spełnienia zarówno tego, który czci, jak i czczonego. Mędrcy wedyjscy modlili się: „Boże! Jesteś samym ucieleśnieniem Wed; nie napełniaj mnie ciężarem bydła i dzieci, lecz mądrością, która jest źródłem najwyższego bogactwa. Będę w pełni uradowany takim bogactwem. A ponieważ bogactwo to można spożytkować, służąc Tobie, Ty też będziesz zadowolony, jeżeli będę je posiadać.”

Sri Vasantha Sai uzyskała takie bogactwo mądrości nie dzięki nauce duchowości, lecz dzięki praktycznemu doświadczeniu; nie poprzez wiedzę niuansów mantr wedyjskich, ale przez swoją ogromną wiarę; nie poprzez stosowanie obrządków i rytuałów, ale poprzez czystą miłość i oddanie, dyscyplinę oraz rozróżnianie. Jej zdecydowanie, aby uzyskać swego Pana Sri Sathya Sai sprawiło, że kroczyła drogą Wed, oświetloną jedynie światłem jej bezinteresownej miłości. Jest to droga, którą ona uczyniła łatwą dla każdego, zarówno dla erudyty duchowego, jak i dla zwykłego aspiranta duchowego. Jednakże nie było zamiarem Sri Vasanthy Sai wychwalanie Wed; jak zwykle stosowała się ona do polecenia swego Pana, pisząc niniejszą książkę. Dołączmy do jej doświadczeń Prawdy, którymi dzieli się ona z nami chętnie.

Jai Sai Ram. Om Sri Sai Vasantha Saiesaiya Namah.

Mukthi Priya

Mukthi Nilayam

 

 

 

 

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer