Myśl Dnia (23 październik):

Jeżeli darzysz Boga obfitą miłością, będziesz miał twarz prawdziwej Premy.

Jesteś tutaj

17. Aprobata Mahariszich

Polski

17

 

Aprobata Mahariszich

 

 

Anantapur Agasthyar Maha Shiva Nadi Jyothi

(Raport Astrologiczny)

W imieniu Sri Vasanthy; ten Liść Palmowy został odczytany w dniu  26.11.1998 r.

Parvathi zapytała Sziwę: (to znaczy, że odczyt dotyczy rozmowy między Panem Sziwą a Boginią Parvathi).

Data urodzenia 23-go października 1938r., rok Bahudanaya (rok tamilski), 26.11.98r, ukończonych zostało 60 lat życia,  trwa 61-szy rok. Spodziewa się ona uzyskać stan Andal. Medytuje. Nim ukończy 62-63 lata, odniesie z tego korzyści. Jej imię będzie bardzo cenione w społeczeństwie. Kiedy będzie w wieku 63-65 lat, osoba o zainteresowaniach duchowych, która się nazywa Krishnamurthy odniesie korzyść z niej. Dzięki temu jego rodzinie oraz innym rodzinom będzie wiodło się dobrze. 

Wiek 63-65 lat: Jej imię oraz sława rozprzestrzenią się w regionie. Nie będzie miała ona żadnego upodobania do pieniędzy, bogactwa, ani klejnotów, ale one zaczną napływać. One nie przyciągną jej; nie będzie dbała o nie. 

Będzie miała ona bardzo oddanego ucznia aż do samego końca. Imię tego ucznia będzie związane ze  Sri Kryszną. Ona w przyszłości udzieli mnóstwo pomocy temu uczniowi.

Wiek 70-72 lat, łaska Boga, błogosławieństwa oraz pomoc będą dostępne w obfitości. Czegokolwiek się nie podejmie, będzie to pomyślne.  Dla dobra świata podejmie dalekie podróże. Otrzyma błogosławieństwo Pana oraz stan Guru Peetam.

Wiek 72-74 lat, pewne drobne kłopoty mogą się pojawić i zniknąć.

Wiek 75-76 lat, osiągnie, co zechce. Do samego końca będzie miała pomoc męża. Nie będzie już więcej zainteresowana życiem rodzinnym. 

Poprzez dhyanę (medytację), uzyska ona status wielkiej Bogini. 

Wiek 75-80 lat: żywotność jest całkiem dobra. 

Ona jak Andal chce połączyć się z Bogiem. Parvathi pyta Pana Sziwę: “Czy to się stanie?”

“Tak, połączy się ona z Awatarem, który nazywa się Sai Baba. Nie ma ona już więcej narodzin” - odpowiada Pan Sziwa.

W poprzednich narodzinach była Radhą, żyjącą w czasach Pandawów. Kochała Pana Krysznę. Próbowała osiągnąć Go. Ale w tamtych narodzinach nie osiągnęła tego, zatem narodziła się znowu. W poprzednich narodzinach modliła się:  “Gdybym miała narodzić się znów, powinnam połączyć się z Panem Sri Kryszną” – pragnęła takiej łaski. Tak więc narodziła się znów i połączy się ze  Sri Krishną wraz ze swym ciałem. 

Agasthya Nadi Jothida Nilayam, Palani

W trakcie bieżącego okresu będzie przeważała boska służba.  Nastąpi po niej wyższa i bardziej szlachetna służba. Amma wzniesie się do większej chwały; żadnych przeszkód. Ścieżka duchowości jest najlepszą ścieżką. Najprawdopodobniej będzie wykonywała wiele wielkich rzeczy na szeroką skalę. Ludzie będą zdumieni, widząc jej różne sadhany. 

Gdy osiągnie wiek 62-63 lat, jej służba będzie niezwykle cenna.  Stanie się ona coraz bardziej subtelna. Jej działalność będzie pełna Premy i wspaniała. Będzie czyniła cuda. Obdarzy swoich wielbicieli cudownymi wizjami. Stała się ona jednym z Babą. Będzie ona świadczyć wysoce pożyteczną służbę społeczną. Będzie rozwiązywać problemy ludzi i czynić ich szczęśliwymi. Ona również będzie pogrążona w Anandzie. Ma ona cudowny dar vaksiddi: cokolwiek mówi, staje się prawdą: nigdy nie ma pomyłki. Ma ona do swej dyspozycji spore moce. Chociaż tu i ówdzie mogą pojawić się drobne problemy, ona łatwo je przezwycięży. Będzie ona bardzo szczodra i łaskawa. Będzie pracować bardzo efektywnie.  Odkupi kilka rodzin, pomagając im wielkodusznie. Obdarzy je swoją łaską i bogactwem.  Będzie zawsze je błogosławić. Graha Dosha oraz praca związana z przeznaczeniem może od czasu do czasu się pokazać, ale zostanie odsunięta ze względu na jej tryb życia sanyasina (oderwanie) oraz inne wyrzeczenia. 

Ludzie poznają jej wielkość. Jej moce wzrosną w związku z tapasem. Będzie miała jednego dobrego ucznia, którego imię będzie jednym z imion Sri Narayany. On rozgłosi jej chwałę. Nauki oraz błogosławieństwa Ammay będą dla niego zachętą; ale on również napotka problemy, jednak wkrótce zostanie uwolniony z nich.

Amma zna swoje poprzednie narodziny. Udzieli ona darszanu tysiącom ludzi. Osiągnie ona stan błogości. Służba innym to jej obowiązek. Będzie ona pełnić służbę jak najlepszy uczeń. Będzie też wykonywać coś całkowicie nowatorskiego, o czym dotąd nie słyszano. Przyniesie to ogromną radość tym, którzy są z nią związani, albo znani jej. Ona opracuje tę nowatorską metodę w taki sposób, że łatwo będzie można ją stosować.  Ci, którzy będą ją stosować, będą żyć absolutnie szczęśliwie ze swoimi rodzinami i dziećmi. 

Zanim osiągnie wiek 61 lat, uzyska miłość i uczucie wielkiego mędrca, który również przyniesie jej pieniądze i sławę. Ale ona nie da się temu zwieść. Wciąż będzie pamiętać o prostym życiu oraz będzie wydawać pieniądze tylko na rozwój aszramu oraz dla dobra ludzi.  Zawsze będzie prowadziła bardzo proste życie, jakie sama będzie tworzyć dla siebie.

Będzie miała ucznia, który rzetelnie będzie podążał jej ścieżką; da mu ona upadesha (inicjację – tłum.) oraz obdarzy wizjami. W przyszłości będzie również rozwiązywać jego problemy. Uczeń ten będzie miał imię, związane z Panem Vishnu.

Będzie miała aszram, będąc w wieku 62-65 lat. Z pomocą wielbicieli oraz ucznia, prowadzona będzie tam działalność charytatywna.  Annadana (rozdawanie darmowej żywności) będzie główną działalnością. Obdarzy ona wielbicieli wizjami. Dzięki jej łasce i mowie, rozwiąże ich problemy oraz uszczęśliwi ich. Będzie czerpać radość z tej działalności oraz rozwinie kontakty zagraniczne. Dzięki pomocy wielbicieli, boska służba będzie kontynuowana.

Otrzyma ona moce, równe mocom Boga. Da ona “Jnana upadesha” (duchowe inicjacje). Napisze książki o duchowości. Otrzyma wizję Sziwy i Szakti. Później będzie ich czcić.

Będzie w stanie przepowiadać przyszłość. Będzie miała cudowne vaksiddhi. Będzie to cudowne i uczyni ją sławną. Będzie miała do pomocy wielu siddhów. Wielbiciele z zagranicy będą gromadzić się wokół niej. Ich problemy również zostaną rozwiązane przez nią. Jej działania będą dla innych zadziwiające. Uratuje kilka rodzin przed katastrofą. W tym czasie z pomocą władz rządowych uruchomi fundację i będzie nią zarządzać. 

W wieku 65-70 lat, z całkowitym wyrzeczeniem będzie prowadziła tryb życia ascety i będzie przebywać w towarzystwie ascetów.  Będzie podróżować z nimi do różnych miejsc. Raz będzie miała okazję wejść w stan   yoganidra. Na tym etapie będzie ona funkcjonować, nie wiedząc, co czyni. Inni będą szczęśliwi, widząc to i będzie to dla nich inspirujące.  

W tym czasie będzie miała aszramy w dwóch miejscach.; jeden w zagajniku na prowincji, w naturalnym środowisku. Będzie prowadziła tryb życia siddhi. Nie będzie chodziła do świątyń. Będzie miała darszan wszystkich Bogów u siebie.  Ludzie z innych krajów też będą ją wielbić. 

 

Madurai, Othakadai, Agasthya Maha ShivaNadi

Thirumathi Vasantha - 9th kanda: Dhyana (medytacja- tłum.) oraz życie publiczne będą kontynuowane. Baba obdarzy Swoją łaską i błogosławieństwami oraz będzie prowadził ją. 

Będzie dawać deeksha niektórym ludziom. Będzie miała łaskę Sri Kryszny. Da też inicjację  (upadesha) Jnany uczniom. Będzie też wykonywać służbę publiczną. Ludzie będą zdumieni jej możliwościami oraz vakpalitha.

W wieku 63-64 lat: Aszram oraz publiczna służba; imię i sława. Otrzyma pomoc z obcych krajów oraz rozwinie się więcej filii aszramu. Pewna liczba Dharma-shalas (organizacji charytatywnych) przybędzie około jej 69. roku życia. Wciąż pojawią się przeszkody, ale służba będzie kontynuowana.

W wieku 67-69 lat: Wiele wybitnych osób otrzyma błogosławieństwa od Ammy.

W wieku 70-72 lat: obdarzy ona inicjacją Jnany (upadesha). Wielu będzie pragnęło jej błogosławieństw. Cokolwiek powie, spełni się. Posiada ona boską łaskę bóstw i bogiń. Wywyższona, uzyska mokszę. 

12-ty zapis: : Uzyska ona mowę pełną mocy oraz całkowitą Jnanę. Otrzyma ona darszan Bogini Sri Ambika oraz połączenie się jak Andal na poziomie duchowym.

W wieku 63-65-67 lat: Będzie w pełni skoncentrowane oddanie. Dobra medytacja, moc błogosławieństw, Jnana, radość umysłu, całego na jej polecenie. Dobre życie aż do końca, gdy uzyska Mokszę. Nie ma już narodzin. Uzyska ona Kaya siddhi.

M. Kanagaraj (Kumar), Agasthya Nadi Jothidam

Plot No. 700, Anna nagar, Madurai- 20

Data odczytania Nadi: 14.12.98 r.

Maha Shiva Nadi: Parvathi zapytała Sziwę i podaje tak: 

W wieku 65-66 lat: Aszram pojawi się w dwóch miejscach. Następnie będzie ona przebywać na prowincji, w ogrodzie, w naturalnym środowisku.. Będzie prowadziła życie siddhy. Nie będzie wyjeżdżała, ale przyciągnie Boga do swego miejsca i będzie Go czcić. Otrzyma wielu guru, jako towarzyszy.

W wieku 67-68-69 lat: Ludzie z wielu krajów będą ją czcić.  Da ona boskie lektury. Organizacje w innych krajach przybędą do niej. Co roku będzie wyjeżdżać za granicę. Władze rządowe będą przychylne dla niej , a urzędnicy państwowi będą przyjaźnie nastawieni i uprzejmi wobec niej cały czas.

W wieku 70-75 lat: Nie ma powodów do narzekań. Chociaż niektórzy ludzie mogą tworzyć przeszkody w związku z jej boską służbą, która mimo to  będzie rozwijała się harmonijnie. 

Długość życia – będzie żyć dłużej niż 77 lat. Będzie w stanie rozumieć język stworzeń takich, jak mrówki i ptaki.

Będzie duże uznanie duchowości w postaci tytułów oraz nagród.  Stanie się znana jako VasanthaVeda Nayaki i Shivanamma.

Maha Shiva Nadi – Vaitheeswaran Koil Swami Sadanandam

Cokolwiek mówi ona ludziom, stanie się prawdą. Zatem w takim zakresie uzyska ona stan siddhi. W związku z tym, będzie ona miała imię i sławę. Będzie zdrowa.

Pod koniec 61-go roku życia uzyska miłość i przyjaźń wielkiej duszy.

Ze względu na miłość i uczucie ludzi, pojawią się pieniądze, ale ona nie będzie nimi zainteresowana. Może je przekazywać na cele charytatywne. Będzie świadczyć służbę na rzecz innych, jakby była pokornym sługą – będzie traktowała to jak obowiązek.

Będzie robiła to, czego inni dotychczas nie robili. Dzięki temu nie tylko ona, ale również inni będą niezwykle szczęśliwi. Cokolwiek czyni, inni łatwo biorą przykład, a wiele rodzin odniesie korzyść.

W wieku 62-65 lat: Mimo iż pieniądze obficie sypią się, ona myśli tylko o prostocie. Nie cieszy się niczym. Rozda innym w postaci służby, tworząc w ten sposób odpowiednią atmosferę do tego rodzaju życia.

W wieku 64-65 lat:  Nastąpi zmiana miejsca, w związku z tym rozsławi się jej imię. 

Jej rodzina również będzie przygotowana do tego, aby świadczyć służbę na rzecz innych i będzie bardzo szczęśliwa, czyniąc to.

Nie tylko co roku, lecz codziennie ludzie będą śpieszyć do niej. Będą pomagać jej. Pojawi się fundacja, założona dzięki pomocy rządu. Ona będzie kierować nią. 

Po ukończeniu 65-go roku życia zerwie ona bliskie kontakty z rodziną i będzie prowadzić życie ascety. Rozwiną się przyjaźnie, będzie pielgrzymować z tymi, którzy wyrzekli się. Następnie nieoczekiwanie będzie miała trochę odpoczynku, ale nie potrwa to długo. Będzie miała życie wolne od chorób, zdrowe życie i wejdzie w stan Yoganidra tam, gdzie przebywa. Może ona nie wiedzieć, co czyni na tym etapie. Inni będą tym zdumieni. Będą oni niezmiernie szczęśliwi, doświadczając tego. 

W wieku 70. lat: Kiedy wszystkie jej dzieci i krewni będą z nią, pobłogosławi ich łaską.

W wieku 72-75lat: Da ona wspaniałe, boskie lektury. Będzie z wyprzedzeniem wiedziała, kiedy nastąpi kres jej życia, poda datę i czas oraz pomoże innym. 

Sukar Agasthya Nadi Jothida Nilayam

14 Mannar Reddy St., T’nagar, Chennai-17

Data odczytu: 04-04-99 r.

Nadi wziął: Sri C. Krishnamurthy

Jnana kandam; Część 1 odczytana 04-0-99 r

1. Dzięki łasce Bhagawana Sri Sathya Sai Baby, Vasanthamma zostanie pobłogosławiona wspaniałym duchowym życiem. Amma otrzyma duchowe moce. Będzie ona prowadzić współczesny duchowy świat jak królowa. W Swoim duchowym cesarstwie Sathya Sai lśni jak Cesarz. 

2. Wszyscy ludzie czcić ją będą jak Boginię.

3. Z jej duchowych mocy korzyść odniesie cała ludzkość. Zaangażuje się ona w ustanowienie Dharmy (prawości).

4. Jak syn ma prawo do majątku swego ojca, tak i żona ma prawo do majątku męża. Vasanthamma odziedziczy duchowy majątek Sathya Sai Baby.

5. Jej duchowe życie, działalność i lile zostaną opublikowane w formie książek.

Sukabrahma Rishi powiedział, że pan Krishnamurthy, który poszukuje odczytów, powinien uczcić PanaVenkateswarę, a następnie przyjechać do  Chennai w dniu30.04.99 r., aby zapoznać się z pozostałymi stronami  Jnana kanda.  Oto część 2 “Jnana Kanda.”

 

Jnana kanda część 2: Liście palmowe zostały wzięte w dniu 30.04.99 r.  o godzinie 14-tej.

 

1. Vasanthamma już otrzymała łaskę Sri Sathya Sai Baby. Może ona mieć darszan Baby w każdej chwili i kiedy tylko pragnie. Ona rozumie i zrozumiała wszystkie duchowe prawdy dzięki Guru Sri Sathya Sai Babie.

2. Vasanthamma, gdy będzie w wieku  62-63 lat w medytacji  otrzyma boskie moce. Będzie znała prawdę siedmiu czakr adhara ciała.

3. Vasanthamma zna wszelkie szczegóły historii kolejnego Awatara Prema Sai Baby.

4. Dzięki łasce Baby Amma będzie miała stan Poorna Vak Siddhi; oznacza to, że cokolwiek ona mówi, stanie się i musi się stać.

5. Będzie ona miała darszan wielkich joginów, sanyasinów i sadhu. Będzie rozmawiała z nimi i otrzyma ich roztropne rady.

6. Vasanthamma będzie pielgrzymować. Dokądkolwiek się uda, otrzyma tam łaskę i błogosławieństwo bogów i bogiń. Będąc w wieku 65. lat otrzyma łaskę Adi Parashakthi. Otrzyma również Jej boskie moce.

7. W wieku 65 lat: Może natrafić na kłopoty z powodu przeciwników, ale łaska Bhagawana rozwiąże wszystko. Jej przeciwnicy ostatecznie również wciągnięci zostaną w nurt duchowości. 

8. Wszyscy ludzie świata będą ją czcić jak Samego Sathya Sai. Będą także czcić ją jako Adi ParaShakthi. Będzie ona miała mnóstwo wielbicieli na całym świecie. Da inicjację wielu wielbicielom. 

9. Będzie organizowała i budowała wiele świątyń, aszramów oraz będzie tworzyła organizacje, pomagające ubogim. Ważną jej działalnością jest  annadana (darmowe posiłki).

10. Szczęście i smutek nigdy nie dotkną Ammy. Zawsze będzie ona pogrążona w wiecznej błogości.

11.  Amma otrzyma wielkie moce Kundalini. Otworzy to jej Sahasrarę i uzyska ona stan  kapala moksza.

12.  Będzie miała ona darszan Thrimurthi, posiadających moc tworzenia, podtrzymywania oraz unicestwiania; sama będzie posiadała takie moce. 

13.  Będzie miała darszan, błogosławieństwo oraz moce Saraswathi, Lakszmi i Parvathi.

14.  Amma również pozna i pojmie Zasadę Maha Ganapathi.

15.  W wieku 68. lat będzie miała darszan Durga Devi jako Simha Vahini oraz otrzyma Jej błogosławieństwa i moce. Wielu szczerym wielbicielom Amma udzieli darszanu jako Simha Vahini Durga.

16.  Do stóp Ammy zaczną sypać się pieniądze od ludzi z całego świata. Amma posiądzie wiele dziwnych, niezwykłych i wyjątkowych mocy. Ludzie będą czcić Ammę jako Guru oraz Awatara Maha Szakti.

17.  Amma będzie miała moce, umożliwiające kontrolę pięciu elementów Natury.

18.  Dzięki lasce Bhagawana Sathya Sai oraz błogosławieństwu wielkich joginów, sadhu, a także sanyasinów Amma zostanie wyzwolona z tego świata w szczególny, cudowny sposób, o jakim nie słyszano. 

W obecności Bhagawana Sri Sathya Sai Baby, wielkich joginów, sadhu oraz sanyasisinów,  Atma Ammy przemieni się w  jyothi i połączy się ze Sri Sathya Sai Babą.

Tylko wybrani, wielcy wielbiciele będą mogli być świadkami tego  połączenia. Ci, którzy będą mieli szczęście i zostaną świadkami tego cudu, sami uzyskają mokszę.

Ale nawet i później niezwykłe rzeczy i cuda będą miały miejsce. Dla wielu szczerych wielbicieli, którzy tylko pomyślą o niej, Amma udzieli darszanu w formie jyothi.

Wszystkim wielbicielom, w jakiejkolwiek formie będą ją czcić, ukaże się ona w tej formie oraz usunie wszelkie cierpienia. Kiedykolwiek  wielbiciele pomyślą o Ammie, będą recytować jej boskie imiona oraz czcić  ją, uwolnieni zostaną oni od kłopotów i będą szczęśliwi.  Om Santhi! Santhi!! Santhi!!!

Kausika Tulya Nadi Jothida Nilayam

Vaitheeswaran Koil

Odczyt dokonany w dniu  12-03-2000 r.

1. Sri Amma będzie głęboko oddana Sri Sathya Sai Babie. Swami zawsze będzie z nią w subtelnej formie. Jej całe życie będzie wypełnione boską łaską oraz błogosławieństwami. Jej myśli zawsze będą o Swamim.

2. Dzięki łasce Bhagawana Sathya Sai Baby w wieku 62-63 lat uzyska ona stan Jnana siddhi.

3. Osiągnie ona zasadę duchowości poprzez bardzo trudną sadhanę, japy oraz medytację na wyjątkowej ścieżce -  Prema Bhakthi – oddawania czci Bhagawanowi. Za względu na to będzie czczona przez wszystkich.

4. Bhagawan Sathya Sai Baba da wszystkie Swoje moce Sri Ammie.

5. Będzie ona szeroko szanowana i czczona przez ludzi wszystkich krajów na całym świecie ze względu na swoją bezinteresowną sevę oraz służbę duchową. Ludzie z całego świata będą w Niej widzieć Awatara Adi Parashakthi oraz Sathya Sai Swaroopy. W miarę upływu lat stanie się ona znana w każdym zakątku świata. 

6. Założy ona aszramy, sale modlitw, dhyana mandapas, świątynie oraz centra duchowe. Będzie to możliwe dzięki szczodrym datkom wielbicieli  Sri Ammy. Poprzez swą przelewającą się i obfitą miłość, swoją  Premę Szakti, mądre, boskie porady i mowę uwolni niezliczone rzesze ludzi od ich materialnego sposobu życia i poprowadzi ich ku królewskiej drodze duchowości, zapewniając im odpowiednie kierownictwo i prowadzenie.   Liczni bhakthas (wielbiciele – tłum.) będą wielce usatysfakcjonowani i szczęśliwi, jak również uzyskają spokój, dzięki jej duchowej sevie.

7. Będzie żyła ponad wiek 75. lat. Zakończenie przez nią życia będzie niezwykłe. Mocą swego tapasu oraz Joga Szakti, przemieni swoje ciało w boskie jyothi i połączy się z Bhagawanem Sathya Sai Babą.

Takie Mukthi (wyzwolenie- tłum.), jakie uzyska Sri Amma, znane jest jako Jnana Mukthi. Nie będzie ona już miała kolejnych narodzin. Niniejszy fragment zapisu wzięty został z  Jnana kanda, Kausika Muni (mędrca).

Ganapathi Sahayam.

Szczegóły zapisu Liści Palmowych, dotyczące Sri Adi Shakthi; Sri Kaka Bhujanga Maharishi daje odczyt ogólnego zapisu Kanda.

Ofiarując pokłon i cześć lotosowym stopom Sri Adi Szakti, Sri Kaka Bhujanga Maharishi daje odczyt ogólny Kanda. Odczyt z linii papilarnych jej ręki, znany jest jako Mathipurana Shiva Bhooshana Reka. Na tym będzie kropka. 

Urodziła się ona w roku Vehudanya, w miesiącu Ippasi, 7-go dnia , w niedzielę, w Chitra Nakshatra Danur Lagna.

Na trzecim miejscu od  Lagna (ascendent) w zapisie Kumba jest Jowisz.

Na czwartym miejscu Meena (Ryby) jest Saturn.

Na piątym miejscu Mesha (Baran) jest Kethu

Na dziesiątym miejscu Kanyo (Panna) jest Kuja (Mars).

Na jedenastym miejscu  Thulam (Waga) są Słońce, Merkury, Księżyc i  Rahu.

Na dwunastym miejscu Vrischika (Skorpion) jest Sukra (Wenus).

Urodziła się ona w Pandiya Nadu, w rodzie Reddiar. W dobrej rodzinie. Prawdopodobnie urodziła się jako jedyne dziecko. Gdy weźmie ona niniejszy odczyt, jej rodziców już nie będzie, a ona nie będzie miała braci, ani sióstr. Będzie kilka pozycji majątku oraz zapis. Uzyskała ona sensowne, podstawowe wykształcenie. Nigdzie nie zatrudniła się.  Wyjdzie za mąż i będzie żyła z mężem przez długi czas. Będzie miała troje dzieci; córkę i dwóch synów. Będą bardzo dobrze prowadzić życie.  Gdy ukończy ona 62. rok życia, postanowione zostało, że ona przybędzie tu, weźmie Palmowe Liście i zapozna się z odczytem, jaki dał  Sri Kaka Bhujanga Mahariszi dziś (11 marca 2000 r.).

Życie jej będzie całkiem długie – ponad 75 lat. Jej mąż i dzieci również będą żyły długo. Ojciec był zaangażowany w interes. Synowie będą zatrudnieni w zawodach, związanych z nauczaniem lub edukacją.

“Gospodyni domowa Sanyasin!” Taki jest jej bieżący status od pewnego czasu, od kilku lat. Może być ona gospodynią domową, ale w rzeczywistości prowadzi ona tryb życia  sanyasina.

Ze względu na więź w poprzednim wcieleniu, łaska Guru płynie w jej krwi! Musi ona zatem stosować duchowe wyrzeczenia i prowadzić tryb życia z tym związany. Cokolwiek mówi, będzie prawdą.  Ma ona błogosławieństwa Mahariszich. Mimo iż może ona nie recytować mantr non stop, otrzyma ona automatycznie kilka duchowych mocy. Jest to dzięki korzystnym mocom Kethu. Kethu zajmuje w horoskopie piąte miejsce, Pan piątego domu jest w dziesiątym domu; jest to Mars (kuja), który jest w dziesiątym domu i rządzony jest przez Saturna. Tak więc jej życie będzie ascetyczne, z aszramem i wszystkim, co się z tym wiąże.   Coś związanego ze świątyniami – coś bardzo boskiego. Prawdopodobne jest, że jej dom zostanie przekształcony w  aszram, dokąd będą przybywać ludzie, aby rozwiązać swoje kłopoty.  Może mieć ona sposobność ku temu, aby żyć samotnie w świadomości Boga. Łaska oraz błogosławieństwo Sri Shirdi Bhagawana oraz Sri Suka Brahma Rishi są w jej krwi. Ze względu na to jej imię oraz sława rozprzestrzenią się we wszystkich ośmiu kierunkach świata. Teraz imię jej będzie się rozprzestrzeniać w kierunku południowym. Wkrótce będzie miała ona związek z ludźmi na północy.

Postanowione zostało, że powinna ona stać się Guru Peeta, co sprawi, że ogromna liczba ludzi przybędzie do niej po kierownictwo i prowadzenie, wielbiąc ją. Będzie ona uruchamiała wiele mocy siddhu. Wymaże nieszczęścia ludzi. Ci, którzy przybędą do niej całkowicie załamani, będą mieli rozwiązane wszystkie swoje problemy. Zostaną oni również skierowani w stronę duchowości oraz będą oczyszczeni mentalnie. Uzyska ona status Kala  Słońca i Księżyca, Dhyana Kala oraz Zasady Pranayama. Nie będzie odczuwała głodu, ani smaku.  Będzie żyła jedynie powietrzem i będzie prowadzić życie mędrców. Będzie mędrcem jako Guru. Uzyska Mukthi – to zapisane zostało i napisane w Nadi. Będzie miała sporo uczniów, a ich liczba zwielokrotni się. Wielu jasnowidzów i mędrców udzieli Jej błogosławieństwa w snach.  Obdarzą oni Ją również mocami jogicznymi. W aszramie odbywać się będzie wiele pudż – na przykład - w okresie pełni Księżyca oraz Nowiu Księżyca. Stanie się ona głową aszramu. Czynności duchowe zdominują jej życie. Będą nazywać ją  “Amma.” Vasanthamma  to jej imię, a wielu jej uczniów będzie nazywać ją “Amma!” (Matka). Będzie ona czcić wiele bóstw – Kali oraz Raja mathangi, jak i  Bhairva. Jej czas, mantra oraz  działalność i środki zwielokrotnią się.

W wieku 63-64-65: Może odwiedzić obce kraje i mieć z nimi związek. Jej imię i sława rozprzestrzenią się we wszystkich stronach świata. Uczniowie z różnych środowisk, jak również innych religii będą tłoczyć się w jej korytarzach. Ale osoba z regionu Andra, nosząca imię Pana Kryszny będzie jej głównym uczniem, ktory rozsławi jej imię w ośmiu kierunkach świata, z czego będzie czerpać radość i będzie z tego dumny.  Będzie to jej najważniejszy uczeń i będzie on lśnić. Będzie ona żyć jako wielki Guru. 

W wieku 65-66 lat: Stanie się ona jyothi swaroopa i będzie znać wszelkie sztuki piękne oraz posiądzie wszystkie umiejętności, jakich inni nie znają.  Obdarzona zostanie mocami takimi, jak: mantra, mantrika, aushada dhyana i parakaya pravesa. Będzie ona również padayatra. Będzie ona miała tysiące uczniów. Będzie miała osiem nadludzkich mocy do swej dyspozycji. Dzięki łasce Ashta dikpalakas, miejsce, w którym przebywa, stanie się kamala peetam (Podstawą Kwiatu Lotosu) i będzie odwiedzane przez nie dających się policzyć wielbicieli. Będzie ona miała także darszan pewnej liczby siddhów (zrealizowanych dusz).

W wieku 67–68 lat: Jej służba na rzecz duchowości osiągnie wyżyny i stanie się ona guru dla wielu ludzi. Pobłogosławi ją wielki mędrzec. Dużo będzie podróżować na północ. 

W wieku 69– 70 lat: Może mieć dolegliwości fizyczne, ale będzie miała błogosławieństwo Sri Suka Brahma Rishi oraz Kala Bhujanga Maharisziego. Jeżeli będzie wykonywała rytuały na rzecz ukojenia, wszelkie problemy znikną.

W wieku 70-72-73 lat: Istnieje prawdopodobieństwo, że zdarzą się wielkie rzeczy. Jej imię to Vasanthamma. Imię jej męża to Manoharan.  Imię jej ojca to Madhura Kavi. Imię jej matki to Vedavalli.

W wieku 74-75 lat: Wielce pomyślny okres. Ona nie umrze w zwykły sposób. Uzyska ona Mukthi. Posiadając moce Ashtamaha, uczyni ona użytek z nich dla dobra ludzkości. Rozpowszechni sztuki piękne, Mantry, Jnanę, Naukę oraz Duchowość.  Jej moce zwiększą się. Poświęci ona wszelkie przyjemności oraz więzi rodzinne i będzie w stanie Powszechnego Macierzyństwa, obejmując wszystkich! Będzie przybierać kilka form. Otrzyma niezliczone liczby uczniów. Jej imię będzie szeroko znane. Gdy zakończy życie, miejsce, w którym żyła,   stanie się miejscem świętych pielgrzymek, do którego ludzie zaczną tłumnie przybywać, by ją czcić.  Ten odczyt  Sri Kaka Bhujanga stanie się prawdą niezawodnie.

 Będzie ona żyła aż do wieku osiemdziesięciu kilku lat. Będzie ona ucieleśnieniem połączenia ShivaShakthi oraz RadhaKrishna. Połączy się ze Sri Sathya Sai Babą w formie jyothi. Miejsce, w którym żyła, stanie się święte jako Jeeva Samadhi. 

SRI VASANTHA SAI PUBLICATIONS

Mukthi Nilayam (Spiritual Sadhana Kendra)

Royapalayam Village B.O. 

Tirumangalam S.O., Madurai Dt. 625 706.

Madurai-Virudhunagar Road, Tamil Nadu.

Phone:04549-280746 Email:mukthinilayam@rediffmail.com

 

Z ogromną wdzięcznością i miłością, jak również z pokorą składam u Lotosowych Stóp Bhagawana, Sri Sathya Sai ,oraz  u Lotosowych Stóp Sri Vasanthy Sai, Jego Szakti polskojęzyczny tekst 2-giej części pięknej książki „Wyzwolenie Tutaj Teraz Natychmiast”.

Tłumacz. 

 

I ja się pięknie kłaniam Lotosowym Stopom Boskich Rodziców i dziękuję za możliwość edycji tego Daru dla nas wszystkich.

 Z Miłością  - SasAnka

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer