Myśl Dnia (16 styczeń):

Jedynie miłość do Boga to Prema. Wszystko inne to przywiązanie.

Jesteś tutaj

6. Siedem nut siedem czakr

Polski

Rozdział 6


Siedem nut siedem czakr

 

 

Dziś Swami napisał zielonym pismem 7 Rag (ragi – kanony w muzyce hinduskiej; melodie – tłum.) na kawałku kartki.

Ragi to różne melodie, oparte na siedmiu nutach muzycznych.


29 kwiecień 2012 r. Medytacja popołudniowa

 

Vasantha : Swami, dlaczego napisałeś 7 rag?

Swami : Ile różnych piosenek powstaje z siedmiu Swar czyli nut? Sztuka muzyki zawarta jest tylko w tych siedmiu nutach. W taki sam sposób pokazujesz sztukę życia, zawartą w siedmiu czakrach.

 

Popatrzmy teraz. W muzyce jest siedem swar czyli nut. Sztuka muzyki zawarta jest w tych siedmiu nutach. Jak wiele różnych pieśni śpiewa się? Wszystko zawarte jest w tych siedmiu nutach. To samo jest z językiem, który zawarty jest tylko w 26 literach alfabetu. Ile tysięcy książek używało tych 26 liter jako podstawy? Wszystkie języki oparte są tylko na pewnej liczbie liter. To na bazie tych liter naucza się języka. To z różnych języków powstały tysiące książek. Życie człowieka jest również sztuką. Jeżeli sztuka ta stosowana jest z wprawą, człowiek staje się Bogiem. Sztukę życia można poznać poprzez siedem czakr. Demonstruję to w swoim życiu. Człowiek rodzi się tylko po to, aby uzyskać Boga, aby stać się Bogiem. Wyjaśniam we wszystkich książkach, jak uzyskuje się Boga. To poprzez sadhanę, którą stosujemy, każda czakra otwiera się. Wraz z otwarciem każdej czakry, otwiera się nam nowa wiedza. Kiedy przychodzi mądrość, usuwana jest ignorancja; jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego urodziliśmy się. Urodziliśmy się tu, aby już się nie rodzić.

To Sri Kryszna oznajmia w Bhagavad Gicie. Hinduska kultura oparta jest na Wedach. Jest to sztuka życia, której naucza się człowieka w Wedach, Upaniszadach i w Bhagavad Gicie. Pokazuje to życie wielu świętych i mędrców; wielu z nich naucza tego jako Jogi.

Pokazuję poprzez swoje życie, jak żyć z myślami o Bogu, jak wykonywać wszelkie czynności z myślami o Bogu. Wyjaśniam funkcjonowanie siedmiu czakr w wielu różnych książkach takich, jak ‘Sai Gita Pravachanam’, ‘Beyond the Upanishads’ („Ponad Upaniszadami”), ‘Principle of Becoming God’ („:Zasada Stawania się Bogiem”), we wszystkich sutrach itd. Za pomocą tych książek wyjaśniam wszystko.

Swami teraz poprosił mnie, abym porównała to ze sztuką muzyki. Chociaż muzyk używa tylko siedmiu nut, jesteśmy w stanie zapomnieć siebie, słuchając jego muzyki. Ludzie zapominają o swoich zmartwieniach i kłopotach, gdy są na koncercie muzycznym; pogrążają się oni w muzyce na 2 – 3 godziny. Istnieje wielu wielbicieli, którzy przyciągają Boga poprzez swoją muzykę. Nazywa się to Nada Brahman, Bóg jest w muzyce. Swami ujawnił Siebie kim jest poprzez Bhadżan: ‘Manasa Bhajarey Guru Charanam’. Przed Swoim dyskursem Swami zwykle śpiewał kilka krótkich linijek i na zakończenie Swej mowy też śpiewał Bhadżan. Swami również uruchomił Koledż Muzyczny. W ten sam sposób poprosił mnie On teraz, abym napisała o muzyce.

 

W muzyce istnieje siedem nut Sa Re Ga Ma Pa Da i Ne (odpowiedniki Do Re Mi Fa Sol La Si – tłum.)

 

Sa - Sangeetham, muzyka, która jest Sathyam

Re - rytm i oznacza sztukę życia w harmonii

Ga - Gamakam; wskazuje to ruch, czyli vibrato w muzyce. Mówię, że jest to Gahanam, Przestrzeń.

Ma - Madhuram, życie jest słodyczą

Pa - znaczy Bhavam. Bhavma jest emocjonalnym lub mentalnym podejściem; moc lub inspiracja związana z czynem lub słowem. Stąd Bhavam ważna jest w sztuce życia.

Da - znaczy talam czyli uderzenie. Porównuję to z biciem serca.

Ne - Niszadam. Nisza, ciemność; w moim życiu służy usuwaniu ciemności.

 

Spójrzmy na każdą z osobna.

 

Sa

Istnieje raga zwana Sankara bharana. Jest to Raga, którą grał Ravana, a która wstrząsnęła Kailaya. To poprzez muzykę Ravana zyskał łaskę Pana Sziwy. Zatem nawet tak wielki demon, jak Ravana, był w stanie wstrząsnąć Bogiem poprzez muzykę. Popatrzmy teraz na mój przypadek. Szukałam Sathyi, Prawdy od urodzenia. Płakałam i łkałam z tęsknoty za Bogiem, nie będąc w stanie żyć na tym świecie. W tym czasie Sai Sziwa przybył do mnie i sprawił, że połączyłam się z Nim w Muladharze. Teraz moja czakra Muladhara jest otwarta. Swami mówi o tym w wierszu:


Och Samatny Lotosie w Muladharze,
Promieniejesz jak Pierwotna małżona Sziwy.

 


Tu Swami łączy się ze Swoją Szakti. Jednak ja o tym niczego nie wiedziałam. Wszystko, co wiedziałam, był płacz z tęsknoty za Bogiem.

 

Re

Riszabam czyli rytm. Rytm znaczy harmonia. Tylko jeżeli myśl, słowo i uczynek idą w parze, istnieje rytm czyli harmonia. Miałam to od samego urodzenia. Co myślę, mówię. Nie myślę o niczym, czego nie byłabym w stanie powiedzieć. Nie mogę zatem niczego ukryć. Moje życie było otwartą książką od samych narodzin. Moje pragnienie, aby poślubić Boga, istniało od młodego wieku. Jest ono głęboko wyryte w moim umyśle. Pojazdem Pana Sziwy jest Riszaba, wół; zatem Sai Sziwa przybył i zabrał mnie do drugiej Czakry. To On sam poślubił mnie. To tam pokazał mi On wielki skarb.

Tu Swami powiedział:


W Swadisztanie, Och Samotny Lotosie
Stoisz z Sziwą jako Adi Szakti.


To tylko tu istnieje skarb mądrości. Swami pokazał mnie tu jako Adi Szakti, Pierwotną moc.

 

Ga

Jest to dla Gamakam, pokazuje ruch, vibrato. Jest to bardzo unikatowa, subtelna część muzyki. Tu czakrą jest Manipura, znajduje się w rejonie brzucha. Tu Agni Vaiszvanara odpowiedzialny jest za utrzymywanie życia; to tu odbywa się cały ruch. To tu człowiek wchłania i spala pożywienie. Następnie energia pobrana z pożywienia jest zabierana do różnych części ciała, aby mogły one funkcjonować. Jest to przyczyna ruchu w ciele.

Tu Swami mówi:


W Manipurze, Och Samotny Lotosie
Łączysz się z Sziwą jako Najwyższe Śwatło Jaźni.

 

Nie mam głodu; jem tylko Swamiego, Swamiego. Myśli o Swamim są moim jedynym pożywieniem. Moje myśli wypełniają całą przestrzeń Kosmosu. Ponieważ urodziłam się w stanie bez głodu, moja czakra Manipura wypełnia cały świat głodem, pragnącym tylko Boga.

 

Ma

W muzyce istnieje wiele rag z tego rodzaju nutą, jest raga, która nazywa się Madhyamaavathi. Dla mnie Ma to Madhuram, Madhura Bhakthi. Jest to czakra Anahata.

 
W Anahacie, Och Samotny Lotosie
Rozkwitasz z Sziwą w wielkiej błogości.

 

Gdy przybyłam do czakry serca, Swami i ja wypełniliśmy Kosmos. Jest to związek naszych serc, który został zbudowany jako Viswa Brahma Garbha Kottam. Tu nasz stan błogości rozkwita jako Nowy Kosmos. Staje się on Nowym Stworzeniem. Staje się on wyzwoleniem świata. Czakra Anahata jest bardzo ważna w moim ciele. Jest to moja Madhura Bhakthi dla Boga, która jest przyczyną wyzwolenia świata. Kiedy ktoś przybywa do czakry Anahata, wszystko staje się pod kontrolą. Zwykli aspiranci duchowi praktykują Madhura Bhakthi i mogą uzyskać wyższe stany; moja Madhura Bhakthi dla Swamiego obdarza wszystkich wyzwoleniem. Jest to zadanie Swamiego jako Awatara.

 

Pa

 

Jest to Bhavam. W muzyce bhavam, podejście czyli uczucie jest bardzo ważne. Nie wszyscy mogą śpiewać z bhavam. Słysząc pieśń, zaśpiewaną z bhavam, słuchacze zapominają o sobie. Istnieje tak ogromna moc w muzyce. W świecie muzyki Thiagaraję uważa się za Boga. Gdy śpiewał on pieśni, łączył się z Ramą. Zatem bez bhavam, muzyka nie posiada prawdziwego znaczenia. Jest to jak recytowanie wiersza, którego nauczyliśmy się w szkole. Czakra Wiszuda jest w centrum gardła. To stąd przychodzi głos. Tu Swami powiedział:

 


W Wiszudzie, Och, Samotny Lotosie
Wznosisz się z Sziwą z głosem Prawdy.

 

Tu, w Wiszudzie moje bhavam jest tylko i całkowicie dla Swamiego. Chcę poślubić Boga i miałam tę bhavana od samego urodzenia. Yath Bhavam Tath Bhavathi. Ta stała, zintegrowana bhava sprawia, że wszystkie śluby w Kosmosie będą Sathyi i Premy. Tu wszystko, co mówi Swami, pisze jako książki. Napisałam już ponad sto książek, wszystkie głosem Prawdy, głosem Sathya Sai. Wszystko, o czym mówi Swami i ja w medytacji, to prawda, której dotąd nie ujawniono światu. Wszystko to są nowe koncepcje, o których nikt nie słyszał w żadnej Erze; tajemnice Boga, które nie mogą być znane Riszim ani Siddhom. W Jodze Kundalini powiedziane jest, że jeżeli ktoś zna muzykę, może przejść z Muladhary bezpośrednio do czakry Wiszuda .

Inni sadhacy muszą stosować sadhanę, aby wejść do tej czakry. Ale poprzez Nada Upasana, wielbienie muzyki, mogą bezpośrednio przejść do czkary Wiszuda. Dlatego w rodzinach Brahminów muzyka odgrywa ważną rolę. Oddaje się cześć Bogu poprzez pieśń, wiersz i muzykę. Tak więc uzyskuje się Boga szybko. Od dzieciństwa napisałam tysiące pieśni. Najpierw były to pieśni dla Kryszny a potem dla Swamiego.

Kiedy powstaje prawdziwe oddanie dla Boga, przybiera ono formę muzyki, zrodzonej w sercu. Moją pierwszą książką była książka pieśni ‘Sai Ganajali’, zawierająca pieśni o Swamim. Swami również dał mi wiele pieśni i wierszy. Cytuję je w wielu swoich książkach. Teraz przez ostatnie trzy lata Swami dał mi więcej pieśni, które opublikowałam w książkach.

Następna:

 

Da

 

Tu nuta oznacza Talam czyli uderzenie. W moim przypadku uderzenie oznacza bicie serca. To wraz z każdym uderzeniem serca myślę tylko o Swamim. Moje serce bije tylko dla Swamiego. Swami napisał o tym i pokazał, jak moich 72 lata bicia serca zmienia system orbitalny; wskutek tego zmieniają się również cztery Ery. W muzyce uderzenie jest bardzo ważne. Należy zatem stosować właściwe uderzenie, jeżeli ktoś śpiewa, a nie stosować złego uderzenia. W muzyce trzy rzeczy są ważne: Raga czyli melodia, Talam czyli uderzenie oraz Bhavam czyli uczucie. Swami napisał:

 


W Brahmarandrze, Och Samotny Lotosie
Widziana jesteś jako forma Bindu z Sziwą.

 

To Bindu jest nasieniem nowego stworzenia; jest ono zaiste projektem. To stąd przybywa Nowe Stworzenie. Tu Sziwa i Szakti jednoczą się jako forma Viratpurusza.

 

Ne

 

Nuta ta nazywa się Niszadam. Tu Swami mówi:

  


W Sahasrarze, Och Samotny Lotosie,
Połączyłaś się z Sziwą w stanie Samadhi.

 

Stan Samadhi to stan Poorna (czyt. purna – tłum.). Jest to stan Kompletności i Totalności. Kiedy stan Poorna zostaje osiągnięty, wtedy cały świat staje się Poornam. Nisza czyli ciemność Mayi Kali Yugi zostaje usunięta i (jeeva – tłum.) wypełnia się mądrością światła. Ci, którzy podążają drogą prawdy, przekraczają to wszystko. Sztuki muzyki uczymy się poprzez siedem nut. Ale poprzez siedem czakr sztuka życia staje się Poornam, Kompletna.

Kiedyś Narada zapytał Sanat Kumara, czy zna 64 sztuki. Sanat Kumar powiedział, że nie ma pożytku z poznawania 64 sztuk, ponieważ jedyną prawdziwą sztuką jest sztuka uzyskiwania Boga. Ravana był ekspertem w 64 sztukach, ale mimo to nie był w stanie kontrolować swego umysłu. To dlatego cały jego klan został niszczony. Zatem kontrolowanie umysłu i zmysłów jest sztuką życia w życiu. Usunięcie “ja i moje” to sztuka życia. Musimy skierować naszą Chitta (czyt. czita – tłum.) czyli świadomość ku Sziwie, to jest sztuką życia w życiu. Życie tylko dla Boga to jest sztuka życia! Poświęcenie jest sztuką życia. Życie dla innych jest sztuką życia!

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer