Myśl Dnia (16 styczeń):

Jedynie miłość do Boga to Prema. Wszystko inne to przywiązanie.

Jesteś tutaj

5. Uśmiech serca prawdziwym uśmiechem

Polski

Rozdział 5

 

Uśmiech serca prawdziwym uśmiechem


27 kwiecień 2012 r. Medytacja wieczorna

Vasantha : Swami, napisałam, że dzielisz Siebie na dwoje i funkcjonujesz, czy jest to prawidłowe, co napisałam?

Swami : Jest to prawidłowe. Dlatego opuściłem Swoje ciało. Jeżeli ciało jest tu, nazywa się ono Awatarem. Jest On w stanie Świadka. Teraz nie jestem Awatarem. Jestem z tobą w Moim Boskim ciele. Zatem Sam stałem się tobą i robię wszystko.

Vasantha : Teraz rozumiem Swami. Czym są zdjęcia dwojga dzieci?

Swami : Pokazuje to Nowe Stworzenie. W ten sam sposób narodzą się wszystkie dzieci.

Vasantha : Czym jest Rusi?

Swami : Jestem tu z tobą w Sudda Satwa (Czysta Świadomość, dom, w którym przebywa Sri Vasantha Sai – tłum.), jest to Mój smak.

Popatrzmy teraz na to. Tylko jeżeli ciało jest tu, nazywamy Boga Awatarem. A ponieważ ciała Swamiego nie ma tu, wszyscy ludzie mówią, że okres Awatara skończył się. Swami odszedł; Jego fizycznej formy nie ma już tu. Ale Jego ciało uczuć tu jest. Jest ono tu ze mną w Sudda Satwa. Gdyby Jego fizyczne ciało było tu, funkcjonowałoby ono w stanie Świadka; Swami nie mógł okazywać Swoich uczuć. Fizyczne ciało Awatara potrzebne jest po to, aby ustanowić Dharmę.

Tylko jeżeli istnieje ciało fizyczne czyli ciało Stoola, możemy nazywać je Awatarem. Ciało uczuć nigdy nie jest nazywane Awatarem. Swami jest tu w Swoim Boskim ciele. Teraz On staje się mną i stwarza. Swami jest Wszechobecny; nie można Go widzieć zwykłymi oczyma; jest On w ciele niewidzialnym. Tylko kiedy zstępuje On jako Awatar w formie fizycznej, wszyscy widzą Go. Jest więc teraz w ciele niewidzialnym, o którym nikt nie wie, ani którego nikt nie widzi.

Tylko Riszi, Sidhowie i Dewy wiedzą, że On jest tu. To dlatego są oni w stanie pisać nadi (liście palmowe – tłum.).

Bóg także musi poznać smak, Smak Premy. Swami jest tu, aby doświadczyć smaku Premy. Teraz On doświadcza tego smaku w mojej bliskości. Tylko Bóg zna ten smak, może On stwarzać z Premą, jako podstawą. Stąd też jest On tutaj. To smak i Vasana są powodem stwarzania. Wszyscy rodzą się i stale umierają zgodnie ze swym smakiem i Vasaną. W Nowym Stworzeniu wszyscy będą mieli tylko Swamiego i mój smak i Vasanę.

 

28 kwiecień 2012 r. Medytacja poranna

Vasantha : Swami, musisz przybyć... Powiedz mi, jak powinnam pisać.

Swami : Na pewno, wkrótce przybędę. Zawsze jestem z tobą. Gdybym był na świecie, nie mógłbym go zmienić. Byłbym tylko w stanie Świadka, będąc tylko Awatarem. Nie mógłbym wejść w Prawo Karmiczne. Nie ma obecnie Awatara na Ziemi, a Ja jestem z tobą. Stałem się Vasantha. Ponieważ mam Ja, mogę teraz robić wszystko.

Vasantha : Teraz rozumiem, Swami, napiszę.

Gdyby Swami był tu fizycznie, nie mógłby zmienić świata. Byłby On Awatarem, który jest w stanie Świadka; nie mógłby On wejść w Prawo Karmiczne. To dlatego stworzył On tę sytuację. Teraz może On zrobić wszystko. Swami wziął wszystkie moje moce i umieścił w Sobie. Ale tu jest jedna różnica. Nie mam “Ja”, ale Swami ma. Teraz On wykonuje moją rolę i zmieni wszystko poprzez Swoją moc. Teraz On staje się Vasanthamaya i wchodzi we wszystko jako Sathya i Prema. Po tym, gdy zmieni On świat, przybędzie On znów jako Awatar. Przybędzie On znów w Swym ciele jako Awatar. Nazywa się to Prema Sai, Awatar Szakti. Przyjmie On nową formę Szakti i będzie funkcjonował. Przez wszystkie te 84 lata Swami miał rolę Sziwy. Teraz jest to rola Szakti. Poprzez nią zmienia On świat.

Kto może znać plan najpotężniejszego Awatara? Zanim Swami zstąpił jako Avatar, On już wszystko zaplanował. Ale dopiero teraz wszystko jest ujawniane. Jak bardzo płakałam przez ostanie 72 lata z powodu rozdzielnia od Niego. Zmienia to orbitalny system świata. Swamiego nie było tu przez ostatni rok. Płakałam bardziej. Swami bardzo cierpiał w szpitalu i opuścił Swe ciało jak zwykły człowiek. Następnie umieszczono Go w Samadhi! Te dwie rzeczy spowodowały głęboką ranę w moim sercu. Ale to dzięki moim łzom i łkaniu Swami przybywa znów. Swamiego nie było teraz na świecie jako Awatara przez ostatni rok.

Mimo iż tak jest, On jest tu w Swojej formie uczuć. Swami zmienia się w moje uczucia i wykonuje wszystko Sam. Nie ma On teraz ograniczeń, ani płotów Awatara. Bóg, który zstępuje w formie fizycznej czyli w ciele nazywany jest Awatarem. Istnieje dla Niego wiele płotów. Teraz Swami opuścił ciało (fizyczne – tłum.) i jest tu w ciele uczuć. Nie ma płotów, ani ograniczeń dla ciała uczuć.

Swami zawsze mówił: “Zaledwie w kilka chwil mogę uczynić Ziemię niebem a niebo Ziemią!” Mimo to On nie może przekroczyć praw Natury. Swami pokazał wiele cudów, aby zademonstrować, że jest On Bogiem. Był On w stanie natychmiast sprowadzić deszcz i spowodować, że przestał on padać. Przywrócił życie zmarłym. Sprawił On wiele cudów. Wszystko On uczynił. Jednakże generalnie Bóg nigdy nie przekracza praw Natury, które On Sam ustanowił. Mógł On zmienić niebo w Ziemię i Ziemię w niebo, ale on tego nie robi. Teraz Jego ciała nie ma tu, Ziemia nie ma Awatara. Zatem to, co nie może być zrobione przez fizyczną formę Sathya Sai, czynione jest przez ciało uczuć Sathya Sai. Teraz On robi z Ziemi niebo. Robi On Ziemię jako Vaikuntę. Kiedy poprosiłam Swamiego, aby dał na to przykład, powiedział On:

“Mógłbym podać przykład, gdyby to zdarzyło się już przedtem. A na to nie ma przykładów. Wszystko, o czym mówię, to nowe koncepcje. Są to rzeczy, których świat do tej pory nie znał.”

Swami napisał na małej kartce ‘Uśmiech Ty Spokój’, obok liczba 13, a z boku 8. Jeden zstępuje z Vaikunty i teraz staje się trzema. Dlatego Swami powiedział: “Będziesz miała spokój i szczęście.” Jak mogę być szczęśliwa na świecie bez Niego? Ale jeszcze jestem tu...

 

29 kwiecień 2012 r. Medytacja poranna

Vasantha : Swami; piszę teraz o smaku i Vasanie, proszę powiedz coś.

Swami : Jedna paczuszka vibhuti była zapieczętowana Brahmacharyą, paczuszka kamfory uszczelniona została czystością. Dwie razem w jednym pudełku. Ale smak i Vasana kamfory przeszła do vibhuthi. W ten sposób napisałaś przedtem. Teraz jest to samo. Oboje jesteśmy razem w tym pokoju. Ty masz pieczęć czystości, ja mam pieczęć braku fizycznego ciała. Ale twój smak i Vasana przychodzi do Mnie. Zatem teraz staję się Vasantha. To poprzez twoje moce nie tylko jedną Sathya Yugę, ale możesz stworzyć ich 1000! Ale nie masz „Ja”, mocy rządzenia.

Vasantha : Swami, jak doświadczasz moich uczuć?

Swami : Nie jestem w stanie znieść siły, ani zmierzyć twojej Premy. Człowiek posiada pięć rodzajów długu. Sam Bóg jest zadłużony u ciebie. Jak mogę zrównoważyć dług, który spowodowany jest twoją Premą? Ile razy mam zostać Awatarem? Wchodzę zatem w każdy aspekt Stworzenia i doświadczam ciebie. Dzięki Premie, którą masz dla Mnie, staję się tobą, dopiero wtedy mogę zrozumieć.

Popatrzmy teraz na to. W 2006 r., kiedy byliśmy w Aszramie Brindavan, mieszkaliśmy w domu Nicoli. Tam Nicola trzymała w pudełku zapieczętowane paczuszki vibhuti i kamfory oraz inne przedmioty do pudży. Kiedy wzięliśmy raz paczuszkę vibhuti z pudełka i otworzyliśmy ją, ustaliliśmy, że miało ono smak i zapach kamofory. Wszyscy byli napełnieni zdziwieniem: ‘Jak vibhuti w zapieczętowanej paczuszce dostało zapach i vasanę kamfory?’ Sporządziłam trzy wykresy w związku z tym i wyjaśniłam na trzech stronicach, Jeeva staje się Sziwą. Porównałam vibhuti i kamforę do Jeevy, która staje się Sziwą, a następnie pragnie stwarzać; czynić stworzenie od nowa.

Powiedziałam, że Vasantha Vibhuti Sziwa dzieli siebie na dwoje; jedno jako Vasantha Sathya, a drugie jako Vasantha Prema, a następnie stwarza. Świat, który jest stworzony, ma tylko smak Vibhuti Sziwy i Vasanę Vasanthy. Jeeva, która była kamforą, stała się Sziwą. Stąd Vasantha Vibhuti Sziwa ma smak i Vasanę kamfory. Ten zapach kamfory to jest ‘Ja nie jestem’. Jest tak dlatego, ponieważ kamfora pali się i staje się światłem przed Bogiem, stając się niczym. Jest to światło mądrości, Światło Sathya. Ponieważ smakuje ono tylko Swamiego, cały świat posiada zapach ‘Ja nie jestem’ i tylko pragnienie Boga. To napisałam wcześniej.

 

Oto dwie stronice, które wyjaśniają to, co jest wyżej:


Swami teraz używa tej samej koncepcji i porównuje to do Swego obecnego stanu. W moim pokoju Vasantha kamfora i Sathya Sai Vibhuti są razem. Moje ciało posiada pieczęć czystości. Tej czystości jak ogień nie dotyka nic ani nikt. Nic ani nikt nie może jej tknąć. Teraz Swamiego nie ma już tu w stanie Awatara. On jest w stanie ‘bez ciała’ . Jego pieczęcią jest ‘bez ciała’. Dla mego ciała jest pieczęć czystości Agni. Jego pieczęcią jest ‘bez ciała’. Oboje są teraz razem w pokoju. Dlatego mój smak i Vasana przybyły do Swamiego. Teraz smak i Vasana Vasanthy idą do ciała uczuć Sathya Sai. Zatem Swami staje się Vasantha i teraz stwarza Nowe Stworzenie. Stwarza On Sathya Yugę.

 

Dwie stronice opisujące nowe stany:


Swami powiedział, że mogę stworzyć tysiąc Sathya Yug mocą swej pokuty oraz mocą swej Premy dla Niego. Nie mam “Ja”, ani kontrolujących mocy w sobie. Gdybym to miała, mogłabym stworzyć nowe stworzenie. Swami poprosił, abym opisała wszystkie swoje uczucia, poprzez które pokazuje On jak przynoszone jest Stworzenie. A teraz na koniec Swami zabrał te wszystkie uczucia i Sam tworzy Nową Sathya Yugę. Gdyby był On Awatarem, nie mógłby On stworzyć Sathya Yugi w środku Kali Yugi! Byłoby to wbrew prawom, które sam Bóg ustanowił. Zatem dzieli On Siebie na dwoje.

Płaczę i tęsknię za Swamim, który opuścił Swe fizyczne ciało. Teraz On jest tu w ciele uczuć i robi wszystko. Swami nie jest w stanie znieść moich uczuć. Powiedziałam Jemu: “Tylko jeżeli staniesz się mną, zrozumiesz mój stan.” Swami uczynił to teraz; On jest w moim stanie i robi wszystko. On następnie powiedział, że nie jest On w stanie znieść takiej ilości Premy.

Zwykły człowiek ma w swym życiu pięć rodzajów długów. Wobec Dew, Riszich, przodków, społeczeństwa, bliźnich, zwierząt i stworzenia. Człowiek rodzi się tylko po to, aby uwolnić się od tych długów i zrównoważyć je. Swami powiedział, że nie jest On w stanie zrównoważyć długu mojej Premy, bez względu na to, ile razy zstąpiłby jako Awatar. Zatem wejdzie On w każdy aspekt stworzenia i doświadczy mnie. Okaże On Premę poprzez całe Stworzenie. Swami napisał wyraz ‘Uśmiech’. Ale jak mam się uśmiechać? Napisałam wiersz Swamiemu:


Jak uśmiecham się? Prawdziwy uśmiech przychodzi z serca. Zawsze jest uśmiech na mej twarzy, nigdy się nie zmienia, niezależnie od tego, jak wiele trudności tego świata istnieje i przez ile cierpień przechodzi ciało. Ta jedna rzecz nigdy się nie zmienia. Ktoś obraża mnie, codziennie ciało cierpi z powodu wielu chorób, ale uśmiech na mej twarzy nigdy się nie zmienia. Jednak tylko, gdy przychodzi Swami serce me uśmiecha się i kwitnie.

W nocy weszliśmy do pomieszczenia i zobaczyliśmy, że Swami napisał na tylnej okładce rękopisu “Satcharitha”:


RET
RESS

 

Oznacza to, że Swami znów przybywa, On Wraca (Returns) i dokonuje Rezurekcji (Resurrects). Poprosiłam następnie Amara, aby położył mój list w formie wiersza u stóp Swamiego i zapytałam, gdzie powinniśmy go umieścić, aby otrzymać odpowiedź Swamiego? Gdzie przychodzi większość poczty? Amar powiedział, że przychodzi ona w wielu miejscach. Nagle spadł list z posągu Swamiego i wylądował przed Jego zdjęciem, na którym On pisze. Stało się to natychmiast, gdy postawiłam pytanie! Oto odpowiedź Swamiego; tylko On pisze. Rano wzięłam list i zobaczyłam, że był wytłoczony znak strzałki na literze L w wyrazie uśmiechać się (‘smile’ – tłum.), która dotykała wyrazu Agni pod spodem. Odpowiedź Swamiego przyszła w krótkiej formie, LN. Ale nie mogliśmy zrozumieć, co to znaczy. W popołudniowej medytacji zapytałam Swamiego o to. Powiedział On: “Uśmiech serca znaczy tylko miłość. Twoja Prema staje się Agni i niszczy Karmę świata.” Jest to więc moja czystość Agni, która spala Karmę świata i daje światu wyzwolenie.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer