Myśl Dnia (16 styczeń):

Jedynie miłość do Boga to Prema. Wszystko inne to przywiązanie.

Jesteś tutaj

4. Aham - nowa koncepcja

Polski

Rozdział 4


Aham - nowa koncepcja


26 kwiecień 2012 r.


Swami dał puste pudełko na płytę CD i napisał czarnym pismem:

Z Miłością Vasantha Sai

 

Wszyscy widzieli i dziwili się. Jeżeli ktoś prosi mnie o podpis, nigdy nie piszę „z miłością”. Zawsze piszę:

‘Niech Swami cię błogosławi, Twoja Vasantha Sai’

Dlatego zapytałam Swamiego w medytacji.

 

26 kwiecień 2012 r. Medytacja popołudniowa

Vasantha : Swami, czym jest mój podpis na pudełku płyty CD?

Swami : Jest to Mój podpis. Ja podpisałem. Ponieważ zawsze myślę o tobie, stałem się tobą, zmieniłem się w ciebie. Teraz staję się Vasantha Maya i wypełniam wszystko Sobą.

Teraz popatrzmy. Nie mogłam zrozumieć tego, co Swami powiedział. Wcześniej napisałam rozdział ‘Aham Vasanthaasmi’, zapisując wszystko, co Swami powiedział mi. Ale ponieważ tego nie zrozumiałam, nie napisałam o tym. Następnie 27-go kwietnia 2012 r. znowu zapytałam Swamiego.

Medytacja poranna

Vasantha : Swami, dlaczego moje pismo? Nie rozumiem.

Swami : Dałaś Mi wszystko i uczyniłaś siebie pustą . Następnie wypełniłem ciebie Sobą. Teraz przez ostatni rok jestem pogrążony w myślach o tobie. Zademonstrowałaś Aham Brahmasmi, Tat Twam Asi, Prajnanam Brahma i Ayam Atma Brahma. Ale ponieważ nie masz „Ja”, nie możesz spowodować, aby to funkcjonowało. Zatem Ja stałem się Vasantha, dzielę Siebie na dwoje - na Vasantha Sathya i Vasantha Prema i wchodzę we wszystkich. Dlatego podpisałem ‘ Z Miłością Vasantha Sai’.

Vasantha : Teraz rozumiem, Swami.

Swami : Nie możesz zrobić niczego z wyjątkiem płakania z tęsknoty za Mną i myślenia o Mnie. Teraz pokazujemy, jak przybywa Sathya Yuga.
Vasantha : Dobrze Swami, teraz rozumiem i napiszę.

Popatrzmy teraz na to.

Poprzez sadhanę demonstruję cztery Mahavakye w swoim życiu. Napisałam o tym wcześniej. W książce “Zasada Stawania się Bogiem” (‘Principle of Becoming God’) piszę, jak uczucia czynią człowieka Bogiem. W książce ‘Brahma Sutra’ piszę, jak zademonstrowałam każdy stan w swoim życiu. W książce “Prema Sai”, część trzecia napisałam, jak Vasantha staje się Sathya i przynosi Nowe Stworzenie; wyjaśniłam wszystko na trzech odrębnych stronicach. Vasantha uzyskuje Sathyę, a następnie dzieli siebie na dwoje Vasantha Sathya i Vasantha Jeeva. Napisałam i wyjaśniłam na trzech stronicach, jak funkcjonuje Vasantha Sathya i Vasantha Jeeva.

 

Swami mówi teraz w nowy sposób. Wyjaśniłam swój stan, posługując się przykładem vibhuti i kamfory. Pokazuję, jak poprzez Sadhanę Jeeva staje się Sziwą. Vasantha Jeeva staje się Sziwą, a następnie dzieli siebie na dwoje. Teraz Vasantha Sziwa chce stwarzać. Dzieli siebie na dwoje: jako

Stan Istnienia, Vasantha Sathya i Stan Stawania się, Vasantha Prema; następnie zaczyna funkcjonować. Vasantha Sathya, która jest Stanem Istnienia, staje się Antaratmą, Mieszkającą we wszystkich. Jest to moc rozpalająca, która sprawia, że wszyscy funkcjonują. Jest to Pran. Stan Stawania się to Vasantha Prema; jest to moc funkcjonująca, która działa jako Kundalini Szakti. Paramatma staje się Antaryami, Mieszkańcem we wszystkich, Paraszakti, moc Kundalini we wszystkich. Teraz stan ‘Ja nie jestem, Ja nie jestem’, uderza w przestrzeń, uderza i trzęsie każdym aspektem Stworzenia. Stan ten nazywa się teraz „Ja staję się Ja”. Smak Boga i “Ja nie jestem” Vasana czyli ‘zapach’ teraz wypełnia Uniwersum. Napisałam o tym we wspomnianej książce, wyjaśniając wszystko szczegółowo. Swami mówi teraz w nowy sposób.

Swamiego teraz nie ma na świecie od minionego roku. Ale On nie udał się do Swojej Ostatecznej siedziby, lecz pozostał sam w Swarga, niebie. Tam pozostawał On stale w myślach o mnie. Siedział On pod drzewem parijatha, myśląc o mnie; czasem dzieląc się Swoimi uczuciami z Panem Indrą. Następnie zstąpił On na Ziemię i przebywał w domu Prema Sai w Gunaparthi. Stamtąd przybył On do Viswa Brahma Garbha Kottam. Na koniec przybył On do mego pokoju, w domu Sudda Satwa.

Napisałam w różny sposób o tym, jak Jeeva (czyt. dżiwa, dusza indywidualna – tłum.) idzie do przodu krok po kroku w swej podróży, by uzyskać Boga. Jeeva opuszcza ciało fizyczne, subtelne i przyczynowe, zanim ostatecznie połączy się z Bogiem. To teraz demonstruje Swami. Swami opuścił Swe ciało fizyczne i przebywał w niebie. Stamtąd przybył On do domu Prema Sai w niebie. Swami dał wszystkie rzeczy takie, jak narzuta na łóżko, poszewka na poduszkę, poduszka itd. , których On tam używał. Następnie w dniu Vaikuntha Ekadasi pokazał On, że przybył stamtąd do Viswa Brahma Garbha Kottam. Istnieją teraz trzy nieba. Pierwszym jest niebo Indra Loka; kolejnym jest Swarga, dom Awatara Prema Sai. To tu Swami pokazał przybycie wszystkich Riszich i Dew. Trzecia Swarga znajduje się w Viswa Brahma Garbha Kottam; Swami otwierający drzwi i pokazujący, że jest to niebo. Swami ujawnił, że wszyscy Riszi i Dewy przybywają tu również.

Zostawiliśmy połowę Viswa Brahma Garbha Kottam dla Swamego. W pokoju Swamiego umieściliśmy tę samą sofę, poduszki oraz inne rzeczy.

Swami pokazał na wiele różnych sposobów, że On tam jest. Pokazał On następnie, że tylne drzwi otwierają się do nieba. Teraz w dniu 7-go lutego bieżącego roku Swami pokazał, że przybył do mego pokoju.

Co oznacza przybycie Swamiego do Garbha Kottam w dniu Vaikuntha Ekadasi? To tego dnia Vaikuntha zstąpiła jako Viswa Brahma Garbha Kottam. Dzień 7-go lutego jest dniem naszego połączenia się. To tego dnia moje ciało połączy się z ciałem Swamiego; wówczas oboje opuścimy Ziemię. Wieczorem 7-go lutego, kiedy ofiarowaliśmy pieśń Arti w Garbha Kottam, całe niebo wypełnione zostało formami Kundalini; tak, jakby narodziły się na niebie ponad Garbha Kottam.

Wszyscy widzieli kręgosłupy, wypełniające niebo, wyłaniające się z Viswa Brahma Garbha Kottam. Widziano, jak wyłaniały się i wypełniały niebo w czterech kierunkach. Wszyscy byliśmy tego świadkami przez kolejne trzy lub cztery dni. Innego dnia zobaczyliśmy formę olbrzymiego kręgosłupa, wypełniającego niebo nad nami. Z drugiej strony widać było formę Kryszny z pawim piórem, a z innej wielkie S. To poprzez tę Kundalini cały świat wypełnia się Sziwa Szakti. Szakti, która leży w Muladharze, łączy się z Sziwą w siódmej, najwyższej Czakrze. Następnie po kilku dniach ujrzeliśmy na niebie formę kopuły Garbha Kottam. Zrobiliśmy zdjęcia wszystkiego, co zobaczyliśmy. Następnie przez kilka dni widzieliśmy formę czegoś jak olbrzymi mózg, wypełniającą niebo, wychodzącą z Garbha Kottam. Działo się to bez przerwy przez kilka dni. Z kolei Kundalini w kształcie V dobywała się z kopuły Garbha Kottam. Wszystko to przybywa jako Vasanthamaya i wypełnia całą przestrzeń.

Swami powiedział, że przybędzie 7-go lutego. Zamiast tego pokazał on, że cały świat staje się Vasanthamaya. Dopiero po tym powiedział On, że przybył On do mego pokoju; pokazując tu również wiele dowodów takich, jak drzwi otwierające się i zamykające, światło i wentylatory wyłączające się i włączające się. Wszystkie te lile dowodzą, że On jest tutaj. Swami następnie powiedział, aby Lingam z pokoju medytacyjnego położyć w moim pokoju.


Oświadczył zatem, że jest On tu w moim pokoju. Na zdjęciu, które zrobiliśmy, widać formę Swamiego na podstawce, gdzie jest Szakti. Swami ostatecznie przybył tu.


 

To w dniu 7-go lutego 2001 r. otworzyliśmy salę medytacyjną, Sai Geethalayam. W tym samym dniu miesiąca Thai Poosam opuścimy Ziemię. Pokazuję na przykładzie mego życia, jak Jeeva oddziela wszystkie warstwy i uzyskuje Boga. Pokazuję wszystkie stany takie, jak Aham Brahmasmi, który uzyskałam. Manifestuję wszystkie Mahavakye. Ale ponieważ nie mam “Ja”, nie mogą funkcjonować w tych stanach. To dlatego Swami opuścił Swoje ciało i pozostał, myśląc tylko o mnie. Zatem mówi On Aham Vasanthasmi. Swami stał się mną. Teraz On wypełnia się jako Vasanthamaya i wchodzi we wszystkich jako Stathya i Prema. Jestem zaiste w stanie „Ja bez ja”.

Nie chcę niczego innego prócz Swamiego. Tylko to są moje myśli, nie mam innych. Zawsze myślę o Swamim i płaczę. Prócz tego nie interesuję się niczym innym. Nie jestem w stanie niczego robić. Kiedy pisałam „Ponad Upaniszadami” (‘Beyond the Upanishads”), powiedziałam mocno i stanowczo: ‘Uczynię wszystko’. A teraz nie jestem w stanie niczego robić, Swami Sam robi wszystko. Uczucia, które się powstały 7-go lutego,
teraz zaczynają wychodzić. To dlatego Swami napisał “Z Miłością Vasantha Sai” na pustym pudełku pyty CD. Dałam wszystko Swamiemu, czyniąc siebie pustą. Dlatego jest to puste pudełko, nie ma w środku niczego. Jest samo pudełko. Teraz Swami jest w środku tego pudełka i tak, jak On zawsze pisał i zostawiał Swój podpis “z miłością”, a teraz napisał mój podpis ‘Vasantha Sai’ tak, jakbym to ja napisała. Swami pokazuje w nowy sposób przybywanie Sathya Yugi.

27 kwiecień 2012 r. Medytacja popołudniowa

Vasantha : Swami, napisałam to, co powiedziałeś. Powiedziałam, że od 7-go lutego świat zaczyna się zmieniać. Czy jest to prawidłowo?

Swami : Jest to prawidłowe. Przedtem powiedziałem, że przybędę po tym, jak Garbha Kottam będzie funkcjonować. Spodziewałaś się, że przybędę fizycznie, ale opuściłem ciało i przybyłem tu. Powiedziałem, że stamtąd wychodzę fizycznie. Ale tam mnie teraz nie ma, ale pokazuję tu Swoją obecność.

Vasantha : Swami, czy to ze względu na 23 chromosomy dałeś 23 podpisy i również mój podpis?

Swami : Tak, wszystko jest w nowy sposób.

Vasantha : Swami, pokaż coś jako dowód na to.

Swami : Na pewno pokażę.

Teraz popatrzmy. Swami powiedział, że przybędzie na ceremonię otwarcia Garbha Kottam. Potem powiedział, że przybędzie po jej otwarciu. Swami teraz powiedział, że opuścił ciało i że przybył tutaj. Dziś Amar miał więcej pracy, nie przyniósł więc Boskiego przesłania Swamiego.

Kiedy pisałam o tym, przyniósł on dwa zdjęcia niemowląt.

  

Na jednym ze zdjęć niemowlęcia było napisane: ‘Jestem bystry’. Widać, że drugie dziecko raczkuje i jest napisane: ‘Pora się rozweselić, wiesz...’ Za pomocą tego Swami przedstawił prawidłowy dowód pokazując, że stworzenie przybywa. Dwoje niemowląt jest bardzo zdrowych i pięknych. Jest to prawidłowy dowód. Następnie w Modlitewniku Mukthi Nilayam Swami zaznaczył 58-me imię, które mi dał:

Om Sri Sai Sudda Satwa Sthithaayai Namaha
Ta, która usytuowana jest w Czystej Świadomości

Obok tego napisał On wyraz ‘Rusi’, który znaczy ‘smak’. Swami i ja jesteśmy oboje tu, w Sudda Satwa, w budynku Czystej Świadomości.

W 2002 r. Swami i ja połączyliśmy się w Jaskini Vashista jako Czysta Świadomość. Swami pokazał teraz, że jest tu. Swami jest w Sudda Satwa i kosztuje mej bliskości i Premy.

Przychodzi to jako smak i Vasana Nowego Stworzenia, który wypełnia wszędzie. Wszyscy doświadczą tylko Sathyi i Premy. Nie będzie Vasany, tendencji ani wrażeń z minionych narodzin. Jedyną Vasaną będzie wrażenie “Ja nie jestem”, a jedyny smakiem będzie pragnienie Boga. Nie istnieje „ja”, tylko Bóg. To dlatego Swami napisał wyraz ‘Rusi’, który znaczy ‘smak’, obok imienia ‘Om Sri Sai Sudda Satwa Sthithaayai Namaha’.

Popatrzmy teraz na zdjęcia dwojga dzieci. Jedno dziecko mówi: “Jestem bystry.” Obok niego są litery i cyfry JB 3579, wokół dziecka jest 15 róż, a na jego kolanach kwiat słonecznika. Pokazuje to, że wszyscy rodzą się z Boga z 16. atrybutami. JB znaczy Jai Baba,

Zwycięstwo Baby. 3 wskazuje, że Bóg, Jego Szakti i Stworzenie to tylko Baba. 5 elementów jest całych i kompletnych, to samo dotyczy 9 planet. Wszystko dzieje się poprzez 7 czakr.

Dzieci są perfekcyjne i piękne, a także bardzo bystre. Pod zdjęciem drugiego dziecka zostało napisane JB 3937, a obok tego siedem róż oraz forma trzech słońc. Obok jest pudełko z prezentem. To także jest Jai Baba! Trójka oznacza Boga, Szakti Boga i Stworzenie. Wszystko jest Swamim. To poprzez 7 czakr wszystkie trzy są O Poornam. 9, dziewięć planet jest Poornam. Następnie 9+3+7 = 19. Oznacza to moich 19 cech, które również są Poornam. Małe pudełko pokazuje, że Nowe Stworzenie jest prezentem Boga dla świata. Jest to prezent Sathya Yuga Boga dla ludzi Kali Yugi. Siedem róż symbolizuje 7 czakr, poprzez które Stupa czyni wszystkich Poorna. Tu dziecko mówi: ‘Pora się rozweselić, wiesz...’ Swami mówi mi to za pośrednictwem dziecka. Teraz jest czas, abym była szczęśliwa. Trzy słońca pokazują światło mądrości. Swami dał 23 podpisy, które wskazują Jego Chromosomy. A teraz podpisał On moim podpisem. Pokazuje to, że tylko On jest w dwóch ciałach. Demonstruje On teraz, jak On czyni wszystko, aby było jak Vasantha. On Sam staje się Vasantha i czyni Stworzenie nowym. Są to ‘chromosomy uczuć’.

W książce „Zadanie Awatara”, część druga, napisałam rozdział zatytułowany ‘ Aham Vasanthaasmi’, gdzie temat został wyjaśniony z większą głębią. Ujęłam tu istotę tego, aby pomóc wam bardziej zrozumieć nową koncepcję, jak dotąd nie ujawnioną światu.
Popatrzmy. W 2002 r. Swami poprosił mnie, abym napisała o Upaniszadzie Brihadaranyaka. Tu napisałam: ‘Aham Saiasmi’, Swami następnie poprosił mnie 1-go grudnia 2011 r., abym napisała w nowy sposób.

1 grudzień 2011 r. Medytacja

Vasantha : Kiedy czytałam Upaniszadę Brihadaranyaka, zobaczyłam jedną rzecz, która mi się spodobała…‘Aham Saiasmi’. Podoba mi się to bardzo!

Swami : Mówisz mi tak, a ja mówię ‘Aham Vasanthaasmi’. Jest to zatem Moja wola, która staje się Vasanthamaya.

Vasantha : Swami, jest to coś nowego, o czym mówisz?

Swami : Stale mówisz w ten sposób i uczyniłaś Mnie takim. Pszczoła miodna stale żądli larwę i powoduje, że staje się on owadem. W ten sposób ty Mnie żądlisz i powodujesz, że taki jestem.

Teraz popatrzmy, kiedy pisałam o wspomnianej Upaniszadzie, dziwna mantra stale przychodziła do mego umysłu: ‘Aham Saiasmi’.

Jest to moja Mahamantra, staję się Sai. O! Co za cudowna mantra? Jak opisać mantrę, która oświetla i czyni cuda we mnie?! Jak opisać? Jest to nowe, nowe doświadczenie. Jak cudownie jest pogrążyć się w tych błogich stanach!

Tak napisałam 23-go lutego 2002 r. Swami teraz mówi, że On także myśli: ‘Aham Vasanthaasmi’. Myślałam o Swamim nieustannie przez ostatnie 73 lata. Nie zapomniałam o Nim ani przez chwilę. Jestem w stanie Yath Bhavam Tat Bhavathi (‘Stajesz się tym, o czym myślisz’ – tłum.). To te myśli trzęsą Swamim. Jak pszczoła miodna, która ciągle żądli larwę w ulu i powoduje, że staje się ona taka, jak ona, że staje się pszczołą. Ponieważ stale myślę o Swamim, moje myśli uderzają Go i czynią Go jak Vasantha. Tak powiedział Swami. Swami jest w stanie Świadka, nic nim nie trzęsie. Jednak moje uczucia atakują Go. Wypełnia Go to całkowicie uczuciami Vasanthy.

2 grudzień 2011 r. Medytacja wieczorna

Vasantha : Swami co takiego mówisz: ‘Aham Vasanthaasmi?’

Swami : Jestem sam od siedmiu miesięcy, myśląc o tobie. Jest to ‘Aham Vasanthaasmi’. Poprzez Swoją sankalpę (wolę – tłum.) staję się Vasanthamaya.

3 grudzień 2011 r. Medytacja poranna

Vasantha : Swami, proszę wyjaśnij o ‘Aham Vasanthaasmi’.

Swami : Zawsze myślisz o Mnie. Opróżniłaś siebie. Dałaś Mi wszystko, czyniąc siebie pustą. Wypełniłaś Mnie sobą, a Ja wypełniłem ciebie Sobą . Stałaś się Sathya Sai, Ja stałem się Vasantha. Teraz myślę o tobie. Podjąłem Sankalpę, aby stać się tobą, jest to Vasanthamaya. Awatarzy przybywają tylko po to, aby ustanowić dharmę. Oni nigdy nie stwarzają nowego świata. A ponieważ stałem się tobą, Ja postanowiam i staję się Vasanthamaya.

Ponieważ zawsze myślę o Swamim, więcej mocy przychodzi do mnie. Widząc to Swami powiedział: “Stałaś się Awatarem.” Powiedziałam: “Zabierz ode mnie wszelkie moce i uczyń mnie pustą.” W taki sposób wypłakiwałam się Swamiemu. Nie chcę być Awatarem. Swami następnie poprosił mnie, abym dała Mu wszystko, swoimi własnymi rękoma. Wziął On wszystko ode mnie, czyniąc mnie pustą; wypełniając mnie Sobą. On wypełnił tą, która była pusta, Sobą. Sathya Sai wypełnił Mnie; Vasantha wypełniła Go. Napisałam o tym wcześniej. Jednakże teraz znaczenie zostało poszerzone. Swami jest teraz sam i myśli o mnie. On podjął Sankalpę, że stanie się mną i poszerza się jako Vasanthamaya. Teraz Swami jest w stanie formy Viratpurusza. Jest to Vasantha Swami. On Sam dzieli Siebie na dwoje jako Vasantha Swami i Vasantha Stworzenie. Swami jest Bogiem; On teraz staje się ‘Aham Vasanthasmi’. Stworzenie, które oddziela się od Niego, jest Vasanthamaya. Jest to pierwsze stworzenie. Awatarzy zstępują tu i ustanawiają Dharmę.

Niszczą oni zło i ochraniają dobrych, ustanawiając Dharmę. Oni nigdy nie stwarzają nowego świata, nowego stworzenia. Pozostają oni tylko w stanie Świadka. Moje uczucia trzęsą Bogiem świadkiem i sprawiają, że pokazuje On Swoje uczucia. Poprzez te uczucia Jego serce topnieje. Teraz On chce spełnić moje pragnienia. On musi to zrobić. Jakie jest moje pragnienie? Nie chcę tego świata. Chcę żyć blisko Swamiego, w Jego bliskości. Nikt nie powinien mnie widzieć; nasi krewni i członkowie rodziny – wszyscy powinni żyć z nami. W ten sposób postawiłam wiele warunków Swamiemu. Nade wszystko jednak poprosiłam o Wyzwolenie świata. Tu wszyscy będą jak ja i będą żyć tylko dla Swamiego. Tak więc Swami staje się jak ja i stwarza świat zgodnie z moim życzeniem.
W Nowym Stworzeniu to tylko Swami i ja jesteśmy we wszystkim. On pragnie uczynić wszystkich Vasanthamaya. To w wyniku Jego Sankalpy przybywa Nowe Stworzenie. On nie unicestwia nikogo ani niczego; Kali Yuga jest przykryta, jak jest. Następnie On tworzy Nową Erę.

Stwarza On Nową Sathya Yugę. W Upaniszadzie Brihadaranyaka mówi się, że forma Viratpurusza medytuje. Dopiero po tym On stwarza. Pierwotna Dusza stwarza poprzez Pierwotną moc, która następnie wchodzi w każdy aspekt Stworzenia. To mówi Upaniszada, a Swami demonstruje to teraz. On Sam staje się Viratpuruszą, siedzi Sam i medytuje. Medytuje znaczy jest Sam, żyje Sam. Chociaż jest On sam; myśli On o mnie. A ja jestem pogrążona w myślach o Nim. Przez ostatnie 84 lata, On przebywał wśród wszystkich na Ziemi; nie mógł On być w samotności. Zatem opuścił On Swe ciało, uwolnił się od wszystkich związków świata i wstąpił do Nieba. Tam pozostawał On tylko w myślach o mnie. Jest to Viratpurusza. Swami teraz wychodzi jako Viratpurusza. On stwarza Nowe Stworzenie; Szakti Swamiego wchodzi we wszystko. Jest to pierwsze Stworzenie. Swami jest Pierwotną Duszą. Jego moc jest wszędzie. Napisałam o tym w wielu książkach. Upaniszada Brihadaranyaka jest Śastra Pramana, dowódem pisma świętego.

 

3 grudzień 2011 r. Medytacja popołudniowa

Vasantha : Swami, czy to, co napisałam o Viratpuruszy, jest poprawne?

Swami : Tak, tak. Przebywałem Sam, a teraz przychodzę w formie Viratpurusza. Ja stwarzam. Ponieważ uzyskałaś Sathyę, nie masz “Ja”, nie możesz stwarzać. Teraz Ja stałem się twoim “Ja” i Ja stwarzam.

Vasantha : Teraz rozumiem Swami, napiszę.

Ponieważ nie mam “Ja”, nie mogę stwarzać. Uzyskałam Prawdę, Sathya. Mam wszelkie moce. Ale ponieważ nie mam „Ja”, sama nie mogę niczego zrobić. Przed kilkoma dniami Swami napisał Sai z małą literą “i” (ja – tłum.) i napisał VS.
Swami powiedział: “Vasantha Sai jest “Ja” Sai”. To Swami powiedział teraz w medytacji. Swami jest moim “Ja”. Zatem teraz jako Vasantha stwarza On wszystko od nowa. Wczoraj w “Summer Showers in Brindavan” (“Letnie Ulewy w Brindawan”), 1973 r., przeczytałam:

Sankara wyraził tę samą ideę w innym miejscu i w innym kontekście, mówiąc: “Brahma Sathyam Jagan Mithya” czyli Brahman jest prawdziwy, a świat jest iluzją.

W innym miejscu Sankara powiedział: “Sarvam Vishnu Mayam Jagat.” Znaczy to, że cały świat wypełniony jest Wisznu. Powszechne jest, że młodzi studenci odnoszą się do tego rodzaju stwierdzeń jako śmiesznych. Jednak wspomniane spostrzeżenia, poczynione zostały przez wielkich ludzi, którzy analizowali sprawy bardzo głęboko.

To samo dotyczy tego rozdziału. Świat jest Maya to prawda; świat jest Wisznu Maya to także jest prawd. Jedno i drugie jest prawdą. Kiedy ktoś jest w stanie sadhaki, świat jest Mayą, iluzją, tylko Bóg jest prawdziwy. Powinniśmy myśleć w ten sposób i stosować sadhanę. Dopiero wtedy, gdy uzyskamy najwyższy stan sadhany, wszystko staje się Bogiem, Bogiem Maya. Stąd też jedno i drugie jest tym samym. Nie ma kontrowersji ani sprzeczności. W ten sam sposób powiedziałam przedtem, że dzielę siebie na Vasantha Sathya i Vasantha Prema. Sporządziłam wykresy, wyjaśniając wszystko. A teraz wzniosłam się ponad ten stan; doszło do ekspansji. Teraz Sam Swami staje się Vasantha. On zmienia się w Sathya i Prema i stwarza. Będąc w stanie aspiranta, widzimy świat jako Mayę mówiac, że wszystko jest iluzją. Kiedy osiągamy najwyższy stan, mówimy, że świat to Maya Boga, Bog zaiste przenika wszystko.

Napisałam poprzednio, że Vasantha uzyskała Sathyę i następnie podzieliła siebie na Vasantha Sathya i Vasantha Prema i zaczęła stwarzać. A teraz Swami mówi w nowy, inny sposób. To On staje się Vasantha i stwarza. To On stwarza Stworzenie Vasanthamaya. To dlatego w poprzednim rozdziale Swami napisał ‘Vasantha Sai jest Ja Sai’. Ja jestem Swamiego Ja. Teraz Vasantha jest Swamiego Ja. Teraz Sam Swami stwarza. Tylko, jeżeli istnieje Ja, Stwarzanie jest możliwe. Ponieważ nie mam “Ja”, nie mogę stwarzać. Stąd też Swami staje się Vasantha i stwarza. Dopiero kiedy będziecie kontemplować nad tym wiele razy, zrozumiecie prawdziwe znaczenie.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer