Myśl Dnia (22 luty):

Wolność to dotykanie Boga czystą miłością. Dotykanie doczesnego świata jest przywiązaniem.

Jesteś tutaj

e-książka: LIŚCIE PALMOWE

Polski

LIŚCIE PALMOWE


Sri Maha Ganapati Thunai

Wyjaśnienie Sri Pulippani`ego jego łaski

...jak powiedziano Sri Venkatramanowi 1. kwietnia 2014 r.
Vaideeshwarancoil, Tamil Nadu

 

Wszyscy, którzy rodzą się na tym świecie, przyjmują formę w łonie swojej matki. Kłaniając się stopom matki, która ich przynosi, poświęcając siebie, ludzie uzyskują wyższy stan w tym świecie oraz w wyższym. Dla nich prowadzenie ojca jest dobrą podporą dla uzyskania pożądanego miejsca pośród wykształconych, zarabiających bogactwo i wszelkie własności oraz uzyskujących sławę, jak również dla osiągnięcia miejsca dla wybitnych osobistości pośród ludzi władzy. Obowiązkiem każdej osoby indywidualnej jest pozwolenie na to, aby guru prowadził całkowicie oraz trzymanie się jego stóp, a także uzyskiwanie mądrości dzięki jego łasce poprzez czyste myśli i intelekt, co otrzymuje się za pomocą konkretnych dowodów. Aby uzyskać mądrość, trzeba uchwycić się guru tak jak robi to małpiątko, przywierające do swej matki. Później, jak kocica zabiera kocięta dokąd się udaje, tak samo guru ponosi wszelką odpowiedzialność za swego ucznia. Obowiązkiem ucznia jest całkowite podporządkowanie się poprzez oddanie.

Akceptując Awatara jako swego Guru w myśli, słowie i działaniu, boska Matka uzyskała ciało człowieka dzięki cnotom pokuty w przeszłości, aby pokazać ścieżkę ludziom tego świata. Wyobrażając sobie wszechobecność swego Guru i wskutek przekonania, jest Ona pogrążona w Nim i występuje jako dar Jego łaski. Prawda ta znana jest wszystkim wielbicielom, którzy poszukują Prawdy. Ten syn (Venkatraman) wyraźnie zrozumiał, że czystość jest Jej formą. Zbudowała Ona świątynię i czeka tam, aby usunąć vasany z przeszłości u wszystkich i sprawić, aby byli czyści, usunąć ich ego, zniszczyć mayę oraz skutki karmy tych wszystkich ludzi, którzy - podobnie jak ten syn - przybyli do Niej, w celu obdarzania miłością tego świata, co jest rezultatem ich zacnych uczynków w przeszłości. Sprawuje Ona służbę, pomagając wszystkim tym, którzy przybywają do Niej, usuwając ich wrażenia z przeszłości, obdarzając mądrością, otwierając w ten sposób główne wejście, aby uzyskać stan Purnam w tym oraz wyższym świecie. Wskutek Łaski Swego Guru Mądrości, Kobieta ta ochrania Swoich wielbicieli, zawczasu usuwając wszelkie zmartwienia z ich życia.

Jest tylko przeznaczeniem, że wielbiciele mogą zaakceptować tę Kobietę jako swego Guru i mieć zmienione następstwa karmy. Ci, którzy otrzymali tę Kobietę jako swego Guru, wyraźnie zrozumieją ścieżkę, jak uwolnić siebie z grzechów przeszłości. Uzyskają oni wiedzę duchową, która - jak lina będzie rozwiązana tak samo, jak wcześniej została zawiązana - poprzez prawe uczynki i służbę mogą oni uwolnić siebie z następstw grzechów przeszłości. Matka ta, śpiewając imię swego Guru, zyskała miejsce w Jego sercu i również sprawiła, że On Sam połączył się w Jej sercu. Medytując o formie Swego Guru oraz uzyskawszy mądrość, jest Ona idealnym przewodnikiem dla tych wszystkich, którzy przybywają do Niej, szukając schronienia. Pomaga Ona im także uzyskać łaskę wszystkich mędrców, świętych oraz niebiańskich bogów. Ponieważ Matka ta zawsze myśli o Swoim Guru, który przybył jako forma Dharmy i Premy, całkowicie zrealizowała Ona cel swego zstąpienia na Ziemię i wypełnia obowiązki z całkowitą radością. Gdziekolwiek się znajduje, tam każdy uzyska duchową błogość. Niektórzy wielbiciele otrzymają wgląd w wiele subtelnych rzeczy, których ja tu nie wyszczególniam. Pobłogosławi Ona wielbicieli wizją Swojej formy w trakcie medytacji, między dwojgiem oczu. Niektórzy będą postrzegać Ją jako formę Parabrahmana.

W świątyni, którą Matka ustanowiła, niektórzy wielbiciele zostaną pobłogosławieni wizją wielu boskich doświadczeń. Ci, którzy widzą swego guru w formie świętych lamp i prasadam, ujrzą tę Matkę jako formę swego guru. Zaprowadzi Ona niektórych wielbicieli do stanu Anuboothi, obdarzając Swoją wizję jako Guru.

Jej Guru akurat oznajmił jej, że narodzi się ponownie na tym świecie. Ram czasowych nie da się określić w zwykłej procedurze ludzkości. Wielbiciele muszą wyraźnie zrozumieć, że czeka On na odpowiedni czas. Stąd też zanim przyjmie On nową formę, wykonuje On Swoje duchowe obowiązki poprzez wielu wybitnych wielbicieli takich, jak Matka, ponadto wchodząc w formy wielbicieli, którzy sprawują służbę dla Guru na całym świecie oraz dokonując cudów, aby dopomóc wielbicielom zyskać mądrość poprzez Jego Łaskę. Nie ma wątpliwości, że Guru jest całkowicie połączony w Jej formie i że uzyskała Ona Jego całkowitą Łaskę. Pszczoła z lasu przylatuje, aby wypić miód ze środka lotosu, podczas gdy żaba pozostaje w wodzie, pod spodem i spożywa brud oraz owady, które są na dnie. Jak pszczoła, tak samo wielbiciele tej Kobiety pokłonią się Jej i będą pić od Niej miód mądrości.

Wysiłki Matki tej zmierzały ku temu, aby przynieść nową moc świątyni, którą zbudowała, poprzez śpiewanie imienia Jej Guru setki miliony razy oraz poprzez yagnie, co okaże się zwycięskie. Guru, który połączony jest w tej Kobiecie, będzie przebywać cały czas w tej świątyni. Innym razem zabierze ją do świątyni, która jest Jego siedzibą. W trakcie świętego wyświęcenia ukaże się On w formie Garudy i pobłogosławi wielbicieli. Będzie On chodził po świątyni i obdarzał łaską tych wszystkich, którzy żarliwie modlą się do Niego. Annadhanam, którą tu się wykonuje, przyniesie świątyni wszelkie moce. Ci wielbiciele, którzy wykonują annadhanam w tej świątyni, uwolnieni zostaną z więzów karmy i zostaną odkupieni. Służba pomaga tym, którzy kroczą przez świątynię i pomoże wielbicielom oraz ich potomkom uzyskać wyższy stan w życiu.

Ten Venkatraman w minionym wcieleniu był uczniem Matki, która była duchowym Guru i sprawował służbę w Jej Aszramie. Stapiając się w miłości do Niej, zapragnął narodzić się jako uczeń, kiedy Ona znowu się narodzi w formie człowieka i w konsekwencji teraz narodził się, aby wykonywać obowiązki jako uczeń. Kontynuacja służby jest dla jego dobra. Przywilejem tego syna jest widzieć w Matce swego Guru i mieć Matkę jako Guru w obecnym wcieleniu. Zyskał on łaskę Matki, która obdarza pomyślnością tych wszystkich, którzy chronią się u Niej. Ja, Pulippani również błogosławię, aby Jej wysiłki stały się sukcesem.

subham 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer