Myśl Dnia (22 luty):

Wolność to dotykanie Boga czystą miłością. Dotykanie doczesnego świata jest przywiązaniem.

Jesteś tutaj

18. Nie możesz naśladować serca Radhy

Polski

18. Nie możesz naśladować serca Radhy


13.06.2013 r.

 

Dziś jako pocztę Swami dał różową torebkę. Dwa uchwyty zrobione były z 16. różowych pereł, nanizanych na złotą nitkę. Z każdej strony torebki było szesnaście różowych róż. To wskazuje na Nowe Stworzenie, które przybywa wskutek naszej Premy. Różowa torebka pokazuje, że wszyscy w Nowym Stworzeniu posiadają szesnaście zasad Boga. W taki sam sposób wszyscy będą perłami wysokiej jakości. Na tej podstawie wiemy, że wszyscy, którzy urodzą się z Oceanu Samsara Sai, będą perłami.

W poprzednim rozdziale Swami napisał na kawałku tkaniny o ogrodzie Sathya Yugi. Zostało tam pokazane, że Sathya Yuga jest ogrodem kwiatów, pełnym różowych róż. Tylko uczucia Swamiego i moje będą funkcjonować we wszystkich. To jest Nowe Stworzenie. Złota nitka symbolizuje Złotą Yugę.

Swami powiedział w książce „Prabhakthi”, że wszystkie gopi czuły, iż Kryszna należy tylko do nich. Jednak Radha wierzyła, że Brindavan i Govinda są dla wszystkich. Wiele lat temu napisałam pieśń na ten temat o Swamim.

Prashanthi Nilayam i Parthi Vasa
Są wspólnym bogactwem wszystkich.
O, człowiecze, dlaczego ta zazdrość?
Czy jest tam ktoś, kogo nie przyciągnęłaby łaska Jego?

 

Prashanthi Nilayam i Swami są powszechne, dla wszystkich. Oni nie należą do żadnej osoby, ani do grupy. Bóg jest powszechny, dla wszystkich. Należy On do wszystkich narodów i religii. Swami jest niebieskim światłem, które przebywa w sercu u wszystkich. Musimy stosować sadhanę, aby On poszerzał się i rósł, stawał się coraz większy. Musimy ciągle stosować się do nauk Swamiego. Dopiero wtedy nasz wzrok stanie się jasny. Będziemy widzieć Go w każdym i we wszystkim, w każdym czasie. Patrzenie w ten sposób jest mądrością. Jego łaska jest dla wszystkich.

W książce „Prabhakthi”, na stronie 81, ostatniej stronie, Swami wskazał na tekst i napisał, co następuje:

As Amma Vasantha

(Jak Vasantha Amma – tłum.)

Tam Swami wskazał na poniższy fragment:

„...Radha nazwała Krysznę gałką oczną swego oka.
Tu jest również znaczenie, które powinniście zauważyć.
'Gdy stoisz przede Mną i Ja stoję naprzeciwko ciebie,
naturalną rzeczą jest, że Ja widzę Swoje odbicie w
twoim oku, a ty widzisz swoje odbicie w Moim oku. Z
drugiej strony, jeżeli nie patrzymy na siebie, wówczas
nie możesz zobaczyć swego odbicia w Moim oku, a Ja
nie mogę widzieć Swego odbicia w twoim oku.”

To stwierdzenie Radhy oznacza zatem, że Gopiki
i Kryszna są nierozłączni, blisko siebie.
Kryszna obecny jest w ich sercach tak, jakby był
wydrukowany na papierze ich serca. Ich myśli utkwione
są zewnętrznie na imieniu i formie Kryszny. Cała ich
praca ofiarowana jest Krysznie. Oddawanie czci Jemu
oraz oddanie dla Niego stały się pewne w ich umyśle.
Dlatego Gopiki były w stanie tak się poświęcić i
podporządkować się. One doświadczały Kryszny całym
swoim umysłem.

Z drugiej strony, nasze oddanie dziś jest
wykrzywione i pogląd na oddanie Radhy jest
też wykrzywiony. Możemy ubierać się jak Radha i mówić
jak Radha, ale nie możecie otrzymać serca Radhy. Jeśli
nawet nie nałożymy na siebie tych zewnętrznych form,
aby naśladować Radhę, jeżeli możecie mieś serce
Radhy, wtedy Kryszna zamieszka w waszym sercu.”

 

Swami wskazał na to i napisał V imp, co znaczy bardzo ważne. Podobnie, Swami wskazał na ten tekst dla tych wszystkich, którzy chcą być jak ja. Tylko forma Swamiego jest wyryta w moim sercu. Zatem Swami jest zawsze przede mną. Moje odbicie jest w Jego oku, Jego odbicie jest w moim oku. Mimo iż tak jest, widzę wszystkich Jego oczyma. Napisałam o tym w książce „Beyond the Upanishads” („Ponad Upaniszadami” - tłum.), w rozdziale „Sai w oku.”

Kiedy Swami miał operację oka, ujawnił mi, że dał mi On siatkówkę Swoją jakiś czas temu, co pozbawiło Go widzenia w jednym oku. Tak więc dosłownie widzę wszystko okiem Swamiego. Ponieważ Swami jest dla mnie wszystkim, tylko On jest w moim sercu. Swami powiedział: „Jeżeli możesz mieć serce Radhy, wówczas Kryszna zamieszka w tobie.” To Swami powiedział. Ale w tym przypadku ja jestem w sercu Swamiego. I to jest różnica. Bóg jest w sercu u wszystkich, jako Mieszkaniec. Jednakże ja jestem w sercu Swamiego. Ja jestem Mahalakszmi, która przebywa na klatce piersiowej Pana. Możesz powiedzieć: „Ja jestem Radha. Ja jestem Sita albo ja jestem Mahalakszmi.” Nie można być Radhą albo Sitą tylko dlatego, że się to ogłosi i ubiera się jak one! Wszystko to jest naśladowaniem. Mimo że imitacja kamienia wygląda jak diament, nigdy nie może nim być. To jedynie wskutek sadhany i oddania może człowiek osiągnąć Boga.

Następnie na stronie 79 Swami wskazał tekst i znowu napisał IMP, co znaczy ważne i ujął w nawias to, co następuje:

„...Powinniśmy skoncentrować uwagę na
trwałym aspekcie Pana. Ona mówiła nam, że nie
powinniśmy wierzyć w ten świat, nie powinniśmy
bać się śmierci i nie powinniśmy zapominać o Bogu.
Radha jest jedyna, która dała te trzy ważne wskazówki.
Radha mówi, że powinniśmy w każdym czasie i we
wszystkich gunach, radować się błogością Pana.
Radha mówi, że powinniśmy się wyzbyć zazdrości,
zwłaszcza gdy widzimy, iż innym powodzi się
dobrze. Radha była tą, która oczyściła inne gopiki z
podejrzliwości i sprawiła, że porzuciły zazdrość.”

Zaiste, jest to moje życie. Moja uwaga nie jest skierowana nigdzie indziej, tylko ku Bogu. Nie wierzę w ten świat. Nawet boję się patrzeć na niego. Boję się tego świata, ponieważ mógł on oddzielić mnie od Boga! Wszyscy ludzie tego świata są oddzieleni od Boga wskutek ich „ja i moje”, ego. Wierząc, że ten świat jest prawdziwy, powiadają: „Moja rodzina, moje nazwisko, moja sława, moje bogactwo, itd.,” Wierzą oni, że wszystko to jest prawdziwe. Nie wiedzą, że tylko Bóg jest Prawdą. Wskutek tego oddzielają się od Boga. Ja byłam „w Bogu”, ale świat oddzielił mnie od Niego. Ale tęsknię i płaczę, nie będąc w stanie zapomnieć o Nim. Wszyscy mówią, że nie są w stanie myśleć o Bogu, a ja mówię, że nie potrafię zapomnieć o Nim nawet na chwilę! Taka jest różnica między innymi a mną. Oni nie potrafią myśleć o Bogu przez minutę, a ja nie potrafię zapomnieć o Nim nawet na chwilę.

Radha mówi w książce, aby nie bać się śmierci. „Nie lękaj się śmierci”. Jednak ja boję się śmierci. Stąd też uchwyciłam się Boga, aby uciec przed śmiercią. Chociaż możecie nie bać się śmierci, nie możecie przed nią uciec. Jeżeli urodziliście się, musicie również umrzeć. Jedynym sposobem na to, aby uciec, jest uchwycić się Boga. Musicie więc uzyskać stan bez śmierci. Stosujcie sadhanę i uzyskajcie Mukthi. Jeżeli chcemy być w stanie błogości cały czas, jedynym sposobem jest zawsze być pogrążonym w myślach o Bogu. Jeżeli nie będzie „ja i moje”, nie będzie zazdrości. Zazdrość przybywa tylko wskutek zaborczości, „ja i moje.” Gdy patrzymy na innych, powstaje zazdrość. Przychodzi ona, kiedy porównujemy siebie z innymi. Nasza uwaga musi być zwrócona tylko na osiągnięcie Boga.

Jai Sai Ram
VS
 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer